De huisartsenkoepels en universiteiten hadden de wens om opnieuw met elkaar te kijken naar de rol en positionering van de kaderhuisarts en de daarvoor benodigde infrastructuur en randvoorwaarden. Het NHG nam daarom het initiatief om hierover verder te praten met de LHV, InEen en het Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde (UNH). In de gesprekken stonden de herpositionering en de rolinvulling van de kaderhuisartsen centraal. Het doel was om tot een gezamenlijke visie te komen.

Kaderhuisartsen hebben en houden een belangrijke rol

De conclusie is dat alle koepels onverminderd het belang van de kaderhuisarts zien. De kaderhuisarts verbetert de kwaliteit van de huisartsenzorg door:

  • regionale samenwerking te stimuleren en te verbeteren en aandacht te hebben voor kwaliteitsverbetering van praktijkvoering;
  • bij te dragen aan de ontwikkeling van richtlijnen;
  • het geven van (na)scholing;
  • een bijdrage te leveren aan onderzoek en innovatieve ontwikkelingen.

Kaderhuisartsen zijn door hun opleiding goed toegerust om de kerntaken en kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg te helpen bestendigen en door te ontwikkelen. Zij zorgen op deze manier voor nieuwe inzichten in kennis, kunde en samenwerkingsvormen op specifieke
onderwerpen of thema’s, beschikbaar en bruikbaar voor alle huisartsen.

De komende maanden wordt verder gepraat met vertegenwoordigers van de kaderopleidingen, expertgroepen en het CHBB.

Lees het volledige bericht ‘Overeenstemming over de belangrijke rol van de kaderhuisarts’ (pdf) ‘