U bent hier

Nieuwe NHG E-learning Suïcidepreventie

20 januari, 2022

In Nederland plegen 5 mensen per dag zelfmoord. Bij jongeren is het doodsoorzaak nummer één. Per jaar denken maar liefst 500.000 mensen na over het plegen van zelfmoord, 100.000 mensen doen een zelfmoordpoging. De kans dat een volwassene met een depressie een suïcidale gedachte krijgt is twee keer groter dan bij een volwassene zonder een depressie. Elke huisartsenpraktijk heeft te maken met cliënten met suïcidale gedachten, zelfmoordplannen en -pogingen.

Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk

De huisarts is een onmisbare schakel in de ketenzorg rond suïcidaliteit en het bewaken van de continuïteit van zorg. De huisartsenpraktijk is bij uitstek de plaats waar een patiënt met suïcidale gedachten en handelingen zich veilig kan voelen om hierover te spreken. Het is belangrijk dat alle medewerkers in de praktijk ervan overtuigd zijn dat ze het verschil kunnen maken tussen ‘leven en dood’.

Eén op de twee mensen die overlijdt door zelfmoord heeft een maand daarvoor de huisarts bezocht. Tijdens dat laatste consult werd bij 1 op de 3 mensen het risico op suïcide herkend.

Huisartsen, Praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH’s) of assistenten kunnen nog meer bijdragen aan suïcidepreventie door wanhoop en suïcidaliteit te herkennen, bespreekbaar te maken en tijdig door te verwijzen naar de juiste hulp. Effectieve behandeling van patiënten met suïcidaal gedrag is essentieel, aangezien deze mensen een tienvoudig verhoogd risico op zelfmoord hebben en het risico op herhaling na ontslag het eerste jaar hoog is.

Nu gratis beschikbaar: NHG E-learning Suïcidepreventie

De zorg voor mensen die aan zelfdoding denken of een zelfmoordpoging hebben gedaan, kan een uitdaging zijn voor de huisartsenpraktijk. De meeste huisartsen hebben niet veel ervaring met de zorg voor patiënten met suïcidaal gedrag en voelen zich onzeker over hun rol.

In samenwerking met Stichting 113 Zelfmoordpreventie is er een nieuwe NHG E-learning ontwikkeld, waarin naast kennisoverdracht veel aandacht besteed wordt aan de communicatie met een patiënt met suïcidaal gedrag. Deze e-learning is te volgen zowel door huisartsen als door POH-GGZ. De e-learning is voor 2 punten geaccrediteerd en gratis beschikbaar voor alle NHG-leden (en uw POH).

--> Naar de NHG E-learning Suïcidepreventie 

Patiënteninformatie

Praktische hulpmiddelen

   

113 is 24 uur per dag te bereiken, telefonisch via 113 of 0800-0113 (gratis) en via de chat op www.113.nl