U bent hier

Alles op een rijtje over astma en COPD

2 april, 2015

Ter ondersteuning van zowel de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen als COPD is een praktische film ontwikkeld met de belangrijkste kernboodschappen van beide standaarden. Ook zijn alle implementatieproducten, voorlichtingsteksten en scholingsmaterialen aangepast.

De film is hier te bekijken en staat ook naast de NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Hieronder is alles voor u op een rijtje gezet.

E-learning, óók voor uw poh

Nu bij de spirometrie andere afkapwaarden worden gehanteerd bij de diagnostiek van obstructieve longziekten, kan dat gevolgen hebben voor een aantal van uw patiënten. Bovendien wordt bij het monitoren van de klachten niet langer jaarlijks de spirometrie herhaald; hiervoor in de plaats komt het gesprek met de patiënt over de ervaren ziektelast. Met behulp van de zojuist verschenen e-learning in het Programma voor Individuele Nascholing over astma en COPD kunt u zich de nieuwe aanpak eigen maken. En ook voor praktijkondersteuners is een e-learning ontwikkeld waarin zij wegwijs worden gemaakt in de nieuwe richtlijnen.

Volgt u liever een cursus in uw regio over astma of COPD? Neem dan contact op met de afdeling NHG-Scholing, die in overleg met u zo’n cursus kan organiseren.

Nieuw boek Protocollaire astma/COPD-zorg

Nog deze maand verschijnt de geheel herziene uitgave van het boek over protocollaire zorgverlening, waarin naast COPD nu ook astma aan de orde komt. U vindt in het boek alles wat u moet weten over de organisatie en praktijkvoering rond de zorg voor deze chronische ziekten. En omdat praktijkondersteuners een groot deel van de zorg voor patiënten met chronische longziekten voor hun rekening nemen, is het boek zo geschreven dat ook zij daarin alles van hun gading kunnen vinden. Binnenkort kunt u het boek bestellen in de webwinkel.

Nieuwe fto-materialen van het IVM

U kunt van de IVM-website de herziene fto-module over astma en COPD downloaden, waarin de medicamenteuze en niet-medicamenteuze adviezen uit de NHG-Standaard zijn verwerkt.

En er is nog veel meer…

Bij de betreffende NHG-Standaarden vindt u ook producten als de Landelijke Eerstelijns Afspraak COPD, de Landelijke Transmurale Afspraak Astma bij kinderen en een link naar het Dossier Astma/COPD op HAweb.nl. Kijkt u ook eens bij de informatie over de expertgroep CAHAG. En als u dit onderwerp een warm hart toedraagt is de NHG-Kaderopleiding Astma/COPD misschien iets voor u.