Belangrijkste aandachtspunten

  • Er geldt een nieuwe beslisregel (YEARS-algoritme) voor het uitsluiten van een longembolie.  
  • Compressief zwachtelen en steunkousen bij een diepveneuze trombose (DVT) kunnen helpen bij zwelling, maar worden niet langer standaard aanbevolen ter preventie van het posttrombotisch syndroom (PTS). 
  • Een direct werkend oraal anticoagulans (DOAC) heeft de voorkeur boven een vitamine K-antagonist (VKA), met bepaalde uitzonderingen. 

YEARS-algoritme nieuwe beslisregel

In de nieuwe standaard wordt aanbevolen de YEARS-criteria en D-dimeerbepaling te gebruiken bij een verdenking op een longembolie. Met de 3 YEARS-items wordt de afkapwaarde van de D-dimeer (500 of 1000 ng/ml) bepaald. Bij een uitslag van de D-dimeer onder de afkapwaarde kan een longembolie veilig en efficiënt worden uitgesloten zonder nadere diagnostiek. Deze aanbeveling sluit aan bij de tweede lijn, waar het YEARS-algoritme al langer gebruikt wordt. 

Steunkousen niet meer standaard

Er is geen nieuw bewijs over zwachtelen en steunkousen, echter, het bewijs is wel opnieuw zorgvuldig bekeken. Het is wel zinvol om steunkousen te gebruiken om zwelling tegen te gaan, maar is er onvoldoende bewijs dat dit een posttrombotisch syndroom of recidief-DVT voorkomt. We sluiten hiermee aan bij internationale richtlijnen, maar wijken enigszins af van de multidisciplinaire richtlijn Antitrombotisch beleid. Ondanks dit verschil onderschrijven beide richtlijnen het belang van adequate en snelle compressietherapie. 

Voorkeur DOAC, tenzij 

De aanbeveling voor de behandeling van een DVT is aangepast naar een lichte voorkeur voor een DOAC. DOAC’s en VKA’s worden als gelijkwaardig beschouwd wat betreft effectiviteit, maar het gebruiksgemak van DOAC’s is groter en er is een lager risico op bloedingen. Er zijn enkele uitzonderingen zoals patiënten na bariatrische chirurgie of met een klepprothese. 

Andere NHG-producten

Naast de NHG-Standaard hebben we ook andere NHG-producten ontwikkeld of gewijzigd:

Er staat een nieuwe NHG E-learning voor u klaar.  Accreditatie: 2 punten.

Er is geen FTO-module voor diepveneuze trombose beschikbaar, maar wel voor antistolling. Bekijk de FTO-module

Het onderwerp diepveneuze trombose en longembolie wordt in de eerste H&W-podcast van 2024 besproken. Deze zal naar verwachting in januari 2024 beschikbaar zijn.

De informatie bij de onderwerpen is aangepast in lijn met de herziene standaard en de teksten zijn begrijpelijker gemaakt. 

Onlangs is ook de voorkeur voor DOAC in de teksten op Thuisarts verwerkt.