Belangrijkste aandachtspunten

  • Resultaten uit het onderzoek naar medicatiegebruik bij ouderen (2017-2022), laten zien dat er ruimte is om de (inzet van) interventies medicatiebeoordeling, minderen en stoppen van medicatie, valpreventie en andere vormen van medicaties-evaluaties, te optimaliseren. 
  • Dijkstra reageert hierop in een Kamerbrief, door aan te geven dat ze medicatie-evaluaties bij ouderen met chronische medicatie wil optimaliseren.  
  • Oudere patiënten die chronische geneesmiddelen gebruiken, zouden volgens Dijkstra periodiek een passende vorm van medicatie-evaluatie moeten krijgen. Met als doel om medicatie gerelateerde gezondheidsschade te voorkomen en bij te dragen aan gepast medicijnengebruik in tijden van schaarste. 
  • NHG, LHV en KNMP ondersteunen dit, maar pleiten voor meer ruimte en budget om de implementatie verder te brengen.  
  • Het NHG zet zich in voor implementatie van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA) ‘Organisatie van zorg voor patiënten met chronische medicatie’, om zo de zorg rondom medicijngebruik te optimaliseren. Dit doen we onder meer door initiatieven voor samenwerking tussen huisartsen en apothekers te onderzoeken en optimaliseren.  

Eindrapport medicatiegebruik bij ouderen

De aangekondigde acties in de Kamerbrief van minister Dijkstra zijn naar aanleiding van het eindrapport medicatiegebruik bij ouderen. De resultaten laten zien dat er ruimte is om de (inzet van) interventies medicatiebeoordelingen, minderen en stoppen van medicatie, valpreventie en andere vormen van medicatie-evaluaties te optimaliseren.  

Belang van medicatie-evaluaties 

NHG ziet medicatie-evaluaties als een belangrijk instrument om patiënten een farmacotherapeutische behandeling op maat te kunnen geven en om medicatieveiligheid te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn een jaarlijks gesprek met patiënten met chronische medicatie en een evaluatie van de medicatie van een patiënt met medicatie op rol. Het NHG zet zich hiervoor in door onder andere de optimalisatie van de samenwerking tussen huisarts en apotheker.

Samenwerkingsafspraken in de LESA

Ook benoemt de minister in de Kamerbrief de gemaakte afspraken tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleging in de LESA ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’, waarvan NHG, V&VN en KNMP de initiërende partijen zijn. Het LESA bevat onder andere afspraken rondom het optimaliseren van de therapietrouw, herhaling van chronische medicatie en medicatiebeoordelingen. Dijkstra meldt het belang van een goede implementatie van deze afspraken. En vindt het daarbij relevant dat ouderen weten dat zij aan hun zorgverleners om een medicatie-evaluatie kunnen vragen. De minister zegt verder in gesprek te willen gaan met de partijen over het vergroten van de bekendheid van medicatie-evaluaties. NHG, LHV en KNMP ondersteunen dit, maar pleiten voor meer ruimte en budget om de implementatie verder te brengen.

Meer informatie