Er is nog geen duidelijkheid over de inwerkingtreding van de wetswijziging. Wel is zeker dat het niet voor 1 januari 2024 zal zijn. Tot die tijd mag een huisarts de abortuspil nog niet voorschrijven, omdat het tot de officiële bekendmaking nog onder de huidige wetgeving valt.

Abortuspil valt onder extra aanbod

Huisartsen die dat willen, kunnen de abortuspil na bekrachtiging van de wet veilig en effectief voorschrijven. Het voorschrijven van de abortuspil valt niet onder basishuisartsenzorg, maar is extra aanbod. Huisartsen kunnen deze zorg bieden als zij dat willen en zich daartoe bekwaam achten. Omdat de abortuspil onder het extra aanbod valt, maakt het NHG geen scholing. Dat doet de expertgroep SeksHAG. Als NHG passen we ons standpunt uit 2016 aan, waarin nog wordt gesteld dat het verstrekken van de abortuspil zonder vergunning door de huisarts verboden is.

Zodra er meer bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.