U bent hier

Dossier Bevolkingsonderzoek darmkanker

Laatste aanpassing. 19 november, 2021

Begin 2014 is het bevolkingsonderzoek darmkanker gestart. Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar worden om de twee jaar per brief uitgenodigd om thuis een ontlastingstest uit te voeren.

De test kan voor analyse per post verstuurd worden. Het laboratorium test het fecesmonster op de aanwezigheid van (sporen van) bloed, middels de Fecaal Immunochemische Test (FIT). Bij een afwijkende uitslag wordt de deelnemer doorverwezen voor verdere diagnostiek. Door deelname aan dit bevolkingsonderzoek kan darmkanker, of een voorstadium daarvan, vroegtijdig worden ontdekt en behandeld. 

Eerste resultaten zijn gunstig

De incidentie van darmkanker neemt sinds 2016 af. Het sterftecijfer voor darmkanker is in 2017 licht gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. In 2014 en 2015 is 85% van de darmkanker door middel van het bevolkingsonderzoek ontdekt.

Rol van de huisartsenpraktijk

De rol van de huisarts en medewerkers van de praktijk bij het bevolkingsonderzoek darmkanker is beperkt. Wel is er een belangrijke rol in de voorlichting en motivatie van patiënten bij vragen over deelname en een belangrijke rol als de patiënt een positieve uitslag van de fecestest heeft (informatie aan de coloscopiecentra over de voorgeschiedenis van de patiënt).

Meer informatie

Meer informatie over de praktische uitvoering van het vernieuwde bevolkingsonderzoek:

Contact

Huisartsen en praktijkassistenten kunnen voor vragen over de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker terecht bij bevolkingsonderzoeknederland.nl.

Meer informatie over medisch-inhoudelijke aspecten vindt u hieronder. U kunt ook contact opnemen met het NHG.

Nascholing

Nieuws

23 oktober, 2020
De NHG-producten over de bevolkingsonderzoeken (bvo) darmkanker en baarmoederhalskanker zijn geactualiseerd. In de producten over het bvo darmkanker worden de nieuwste resultaten gepresenteerd. In de...