U bent hier

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn Chronische nierschade

6 april, 2018

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn (MDR) Chronische nierschade (CNS) ontwikkeld. Tegelijkertijd is ook de NHG-Standaard Chronische nierschade ontwikkeld, die de LTA Chronische nierschade (2009) vervangt.

De MDR en de NHG-Standaard zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd, waarbij ook samenwerkingsafspraken tussen huisartsen, internist-nefrologen, diëtisten, apothekers en laboratoriumspecialisten klinische chemie zijn opgenomen.

De richtlijnen bevatten aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij volwassenen met chronische nierschade. De richtlijnen zijn gericht op professionals in zowel de eerste als tweede lijn. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Diagnostiek CNS: definitie, bepaling nierfunctie en albuminurie, en stadiëring.
 • Beleid en behandeling: voorlichting aan patiënten over CNS en medicatiegebruik, zelfmanagement, leefstijl en dieetmaatregelen, eiwitbeperking, weging CNS als cardiovasculaire risicofactor, medicamenteuze behandeling van cardiovasculaire en renale risicofactoren (hypertensie, diabetes mellitus, dislipidemie, secundaire preventie hart- en vaatziekten met trombocytenaggregatieremmers), influenza- en pneumococcenvaccinatie, voorkomen additionele nierschade (aanpassing medicatie op grond van nierfunctie, bepaling nierfunctie bij ouderen bij wie geen actuele nierfunctie bekend is, polyfarmacie), en nierfunctievervangende behandeling op hogere leeftijd.
 • Samenwerking: samenwerking eerste en tweede lijn en verwijsindicaties, teleconsultatie, samenwerking met laboratoriumspecialisten klinische chemie, point-of-care creatininebepaling, samenwerking met de diëtist en samenwerking met apothekers.

Specifiek voor de tweede lijn is een aanvullend aantal aanbevelingen geformuleerd over de volgende onderwerpen:

 • vaststellen oorzaak CNS
 • ernstig verhoogde albuminurie
 • medicamenteuze behandeling secundaire metabole gevolgen (secundaire hyperparathyreoïdie, verhoogd urinezuurgehalte, renale anemie, metabole acidose, hyperkaliëmie)
 • obstructief slaapapneusyndroom
 • voorkomen additionele nierschade – contrastbelasting

Geautoriseerd door betrokken organisaties

De MDR Chronische nierschade is geautoriseerd door de volgende organisaties:

De NHG-Standaard Chronische nierschade is geautoriseerd door het NHG.

Voorlichting Thuisarts.nl

Patiënteninformatie over nierschade is op Thuisarts.nl geactualiseerd.

De tekst ‘Ik wil gezond leven met nierschade’ is vervallen.

De overige situaties bij dit onderwerp, in samenwerking met medisch specialisten, zijn ongewijzigd:

Scholing

Vanaf mei 2018 is een PIN over chronische nierschade beschikbaar. Deze PIN is geschikt voor huisartsen en praktijkhuisartsondersteuner (POH).

Bent u PIN-abonnee? Dan staat de e-learning vanaf mei 2018 voor u klaar in uw NHG-leeromgeving. Niet-abonnees kunnen deze PIN los aanschaffen in de webwinkel.

De belangrijkste leerpunten van de PIN zijn:

 • diagnose chronische nierschade stellen
 • chronische nierschade in verschillende stadia indelen
 • inzicht krijgen in de systematiek van het beleid bij chronische nierschade
 • monitoren van patiënten met chronische nierschade

Telenefrologie: webbased consultatiemogelijkheid

Telenefrologie is een online consultatiemogelijkheid tussen huisarts en specialist op het gebied van nefrologie. Leer meer over de voordelen van telenefrologie en hoe het in de praktijk kan worden uitgevoerd en bekijk de film.

Ook FTO-materialen beschikbaar

Gelijktijdig met het verschijnen van de NHG-Standaard, is de gelijknamige herziene FTO-module en presentatie voor een FTO over chronische nierschade beschikbaar. De materialen zijn te downloaden op de website van het IVM.

NHGDoc verrijkt met Standaard Chronische Nierschade

De nieuwe NHG-Standaard Chronische Nierschade is nu ook beschikbaar in NHGDoc. Met de adviezen in NHGDoc weet u zeker dat u bijblijft met alle belangrijke wijzigingen in de nieuwe Standaard.

NHGDoc ondersteunt bij het opsporen en monitoren van patiënten met chronische nierschade:

 • Adviezen indien een dosisaanpassing van de medicatie gewenst is
 • Automatisch gegenereerde apothekersbrief
 • Signalering bij een dalende trend van de eGFR
 • Signalering op gecontra-indiceerde medicatie
 • Ondersteuning bij vaststellen diagnose Chronische Nierschade
 • Tijdig meten van de nierfunctie bij risicopatiënten
 • Vastleggen ICPC & contra-indicatie code
 • Indicaties voor consultatie of verwijzing
 • Kiezen van de juiste aanvullende diagnostiek
 • Adviezen over het beleid bij een verminderde nierfunctie of albuminurie

Meer informatie over hoe en waar NHGDoc u precies kan ondersteunen vindt u op de website van NHGDoc.