U bent hier

Herziene NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

1 mei, 2020

De NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties is volledig herzien. De behandelrichtlijn geeft aanbevelingen over medicatie die de huisarts actief toedient in spoedeisende situaties, vaak in afwachting van een ambulance.

De behandelrichtlijn sluit aan bij de ABCDE-systematiek, die ook binnen de ambulancezorg en op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen wordt toegepast. In de herziening is ernaar gestreefd het aantal geneesmiddelen dat de huisarts bij zich moet hebben zo klein mogelijk te houden. Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen middelen waarbij het raadzaam is dat de huisarts die in de meeste situaties bij zich heeft en facultatieve geneesmiddelen.

Infusievloeistof en andere wijzigingen

  • De behandeling van shock is toegevoegd, inclusief aanbevelingen over (indien beschikbaar) infusievloeistoffen en zuurstof.
  • Het advies bij respiratoir falen zuurstof te titreren op grond van streefwaardes is vervallen voor de eerste 15 minuten.
  • Morfine bij acuut hartfalen is uitsluitend nog te overwegen bij persisterend hevige onrust, dyspneu, angst of pijn op de borst.
  • Ook de toediening van een aantal geneesmiddelen is herzien. Adrenaline hoeft niet meer verdund te worden toegediend en dexamethason kan bij pseudokroep in de vorm van een oraal gedronken injectievloeistof gegeven worden. Midazolam en fentanyl kunnen ook nasaal toegediend worden, met een MAD of kant-en-klare neusspray.
  • Bij kinderen met epilepsie of een koortsstuip is midazolam een gelijkwaardig alternatief voor een rectiole met diazepam.

Bij de uitgave van Huisarts & Wetenschap in mei vindt u een praktische kaart met een overzicht van geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties.

Kennislacunes en FTO-modules

De kennislacunes van deze behandelrichtlijn zijn hier te vinden, samen met het lopend huisartsgeneeskundig onderzoek dat gerelateerd is aan het onderwerp van deze behandelrichtlijn. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik heeft de FTO-module Visitetas herzien, ook is op deze pagina de losse casuïstiek Wespensteek opgenomen.

E-learning Spoed of geen spoed?

In maart verscheen de PIN Spoed of geen Spoed? waarin de onderwerpen epilepsie, longaanval en acuut hartfalen behandeld worden. De PIN biedt u verder praktische casussen die u kunt tegenkomen in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost.

Instructiefilms voor leden en abonnees

In de PIN zijn twee heldere instructiefilms beschikbaar over zuurstoftoediening en vernevelen. Deze films zijn ook beschikbaar voor NHG-leden in de elektronische leeromgeving.

Vernieuwing NHG-Richtlijnen website

De vernieuwde NHG-Richtlijnen website wordt steeds verder gevuld. We verwachten dat alle standaarden en behandelrichtlijnen voor de zomerperiode hier te vinden zijn. De herziene standaard Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties vindt u nu al op deze plek. Door de verbeterde structuur en opbouw is informatie veel sneller te vinden en is de website fijner in gebruik.
Dezelfde plek, vertrouwde inhoud. Simpeler kan niet. Kijk zelf maar! Richtlijnen.nhg.org