U bent hier

Zikavirus en complicaties

Het zikavirus verspreidt zich sinds februari 2015 in Brazilië (en daarbuiten). Sinds oktober 2015 worden in delen van Brazilië met veel zikavirusinfecties meer gevallen van microcefalie bij pasgeborenen gerapporteerd. Er is toenemend bewijs dat (maternale) zikavirusinfecties samenhangen met congenitale afwijkingen en neurologische aandoeningen (guillain-barrésyndroom). De exacte aard en sterkte van deze verbanden zijn nog niet duidelijk. 

Zwangeren

75-80% van de zikavirusinfecties (ZIKV-infecties) verloopt asymptomatisch. Het is op dit moment niet bekend of een subklinisch beloop bij zwangere vrouwen gerelateerd is aan een lager risico op foetale afwijkingen. Zwangere vrouwen kunnen met ZIKV geïnfecteerd raken in elk trimester van de zwangerschap. De kans op eventuele transmissie van moeder naar kind per trimester is onbekend.

Recent zijn ook gevalideerde serologische testen voor het aantonen van een zikavirusinfectie beschikbaar gekomen. Als zwangere vrouwen die in een zikavirus-epidemisch gebied zijn geweest op het spreekuur komen met de vraag of getest kan worden of zij een besmetting heeft doorgemaakt kan gebruik gemaakt worden van het NVOG-algoritme.

Zie voor meer informatie over diagnostiek de RIVM bijlage 1 Diagnostiek zikavirus.

Uit voorzorg wordt geadviseerd aan mannen die in landen zijn geweest waar het zikavirus heerst én een zwangere vrouw hebben, gedurende één maand een condoom te gebruiken. Met dit advies wordt de kans op besmetting met het zikavirus tijdens de zwangerschap kleiner. Als deze mannen een partner hebben die zwanger kan/wil worden, wordt geadviseerd gedurende één maand een condoom of andere anticonceptie te gebruiken.

Reisadvies

Het RIVM heeft het reisadvies voor zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden aangescherpt. Deze groepen wordt geadviseerd om niet-essentiële reizen uit te stellen tot na de zwangerschap. Dit geldt vooral voor reizen naar gebieden waar op moment van gepland verblijf veel zikavirus voorkomt.
Aan alle reizigers naar deze gebieden wordt geadviseerd om ook overdag nauwgezet anti-muggenmaatregelen te nemen om infecties met door muggen overdraagbare aandoeningen te voorkómen.

Meer informatie