U bent hier

Actualisering contributiemodel 2018

Per 1 januari 2018 voert het NHG een aantal wijzigingen door in het contributiemodel. Op deze pagina leest u wat er verandert.

Categorieën geactualiseerd

We stellen uw contributie vast volgens uw inkomen. Op basis door het door u aangegeven inkomen valt u in een van de onderstaande categorieën. Vanaf 1 januari 2018 hanteren we een evenwichtigere opbouw van de inkomenscategorieën.

InkomenContributie per jaar
Categorie 1:  tot € 20.000,-€ 299
Categorie 2:    € 20.000,- tot € 35.000€ 489
Categorie 3:    € 35.000,- tot € 50.000€ 638
Categorie 4:    € 50.000,- tot € 100.000€ 785
Categorie 5:    € 100.000 en hoger€ 849

In februari 2018 ontvangt u van ons per e-mail een overzicht met uw lidmaatschapsgegevens. U kunt dan uw gegevens controleren en eventueel wijzigen.

Is de contributie verhoogd?

Het NHG heeft voor 2018 geen indexering van de contributie doorgevoerd. Eventuele wijzigingen in uw contributie zijn het gevolg van een andere indeling van de contributiecategorieën.

POH profiteert ook

Met uw NHG-lidmaatschap heeft uw praktijkondersteuner (POH) ook het voordeel van ledenkorting in de NHG-webwinkel. Jaarlijks vragen wij u te controleren of de aan uw account gekoppelde POH-accounts correct zijn.

Nieuw tarief voor rustende leden en ex-huisartsen

Huisartsen die met pensioen zijn (rustende leden) en leden die niet meer het huisartsenberoep beoefenen (ex-huisartsleden) willen vaak graag nog wel verbonden zijn met de beroepsgroep en de vereniging. De jaarlijkse contributie voor deze categorie is vastgesteld op € 124,=. Bent u op dit moment lid als ex-huisarts ? Dan passen wij automatisch uw lidmaatschap aan naar € 124,=.

Partner-lidmaatschap

Lidmaatschappen van partners van NHG leden, die vanaf 1 januari 2018 worden aangevraagd, worden ingedeeld in een contributiecategorie met een korting van 25%. Voor bestaande NHG-partnerleden verandert er niets en blijft de contributie ongewijzigd.

Vragen?

Heeft u vragen over de wijzigingen, raadpleeg hier de meest gestelde vragen of neem contact op met onze afdeling Klant en relatiecontact via info@NHG.org