U bent hier

Wijzigingen NHG-TriageWijzer

De inhoud van de NHG-TriageWijzer is gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard, uitgebreid met informatie uit de NHG-Standaarden, Thuisarts.nl en aangevuld op basis van de feedback van huisartsen en specialisten om zo goed mogelijk toepasbaar te zijn binnen de huisartsenzorg. De online versie van de NHG-TriageWijzer wordt daarom ook regelmatig aangepast en aangevuld. Op deze pagina worden deze wijzigingen samengevat.

Update december 2020

Ingangsklacht Huidklachten en borstontsteking
Wijzigingen
Achtergrondinformatie Netelroos – galbulten of urticaria aangepast. Hierin stond dat netelroos meestal veroorzaakt word door een allergische reactie, terwijl dit in meer dan 50% van de gevallen niet bekend is. De teksten zijn hierop aangepast.

Update november 2020

Ingangsklacht Algehele malaise volwassene
Wijzigingen
Triagecriteria Neurologische uitval is aangepast in Neurologische uitval < 6 uur bij U1 en Neurologische uitval > 6 uur bij U2.

Ingangsklacht Corpus Alienum
Wijzigingen
Achtergrond informatie mbt batterij ingeslikt is uitgebreid met een extra toelichting over de mogelijke gevolgen en het advies om bij kinderen en in specifieke gevallen een röntgenfoto te maken om de batterij te lokaliseren.
Vraag over het type voorwerp uitgebreid met extra voorbeeld vragen.

Update oktober 2020

In deze update zijn alle wijzigingen uit NTS updates 8.21, 8.30 en 8.40 doorgevoerd

Ingangsklacht Pijn thorax
Wijzigingen
Antwoordmogelijkheden bij de triagecriteria u1 en u2 aangepast om het duidelijker te maken dat het criterium niet alleen de tijdsduur is, maar ook het beloop van de pijn

Verwijderd
Trombolyse bij het ACS (acuut coronair syndroom)
Prehospitale trombolyse is sinds herziening NHG Standaard 2012 vervallen, daarom is vervanging trombolyse door acute interventie duidelijker.

Ingangsklacht Diabetes
Wijzigingen
Aan de urgentiecategorie U1 is het volgende Triagecriteria toegevoegd:
Apathisch (AVPU niet 'Alert') en glucose =>15mmol en afhankelijk van insuline

Ingangsklacht Oogklachten (inclusief trauma)
Wijzigingen
Aan de urgentiecategorie U3 is het volgende Triagecriteria toegevoegd:
Oogontsteking met verergering van klachten

Ingangsklacht Drain/ sonde/ katheter verstopt/ gesneuveld
Wijzigingen
De achtergrondinformatie is aangevuld met teksten over de duodesonde en de maagsonde. Hierbij zijn alle teksten over sondes bij elkaar geplaatst onder het kopje Sondes algemeen.
De achtergrondinformatie van de CAD (blaaskatheter) is aangepast.

Ingangsklacht Brandwonden
Wijzigingen
De tekst mbt het contactadvies is aangepast

Reanimatie en Kinderreanimatie
Wijzigingen
In verband met de tijdelijke reanimatierichtlijnen die tijdens de COVID-19 pandemie gelden is een korte tekst en link naar de website van de NRR toegevoegd.

Ingangsklacht Wond (trauma/beet)
Wijzigingen
Prikaccidenten veranderd in prikaccidenten / besmetting
Advies en toelichting mbt prikaccidenten / besmetting toegevoegd.

Update augustus 2020

Ingangsklacht Zwangerschap en buikpijn
Wijzigingen
De urgentiecategorie van mictieklachten bij zowel vragen & triagecriteria gelijkgetrokken. Mictieklachten leiden tot een U4.

Ingangsklacht Intoxicatie
Wijzigingen
Omdat het Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum (NVIC) geen onderdeel meer is van het RIVM, is de verwijzing hiernaartoe verwijderd. De contactgegevens zijn hetzelfde gebleven.

Ingangsklacht Beenklachten
Wijzigingen
Omdat de richtlijnen Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten/ Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen, deze twee richtlijnen zijn samengevoegd tot niet traumatische knieklachten, is de verwijzing hiernaartoe aangepast.

Ingangsklacht Urinewegproblemen
Wijzigingen
De verwijzing naar de niet bestaande ingangsklacht "Zwangerschap en mictieklachten" is aangepast naar de ingangsklacht "Zwangerschap en buikpijn".

Ingangsklacht Vaginaal bloedverlies
Wijzigingen
Omdat de richtlijn Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom is komen te vervallen is deze ook uit de NHG-TriageWijzer verwijderd.

Update juli 2020

In juli 2020 is de NHG-TriageWijzer 2020 uitgebracht. Deze versie is gebaseerd op de NTS versie 8.11 en vervangt de oude NHG-TriageWijzer 2018. Omdat het aantal wijzigingen te groot is om hier een duidelijk overzicht van op te stellen, is dit niet beschikbaar. Wel is er een overzicht gemaakt van de meest belangrijke wijzigingen.


De volgende belangrijke wijzigingen zijn in de NHG-TriageWijzer 2020 doorgevoerd:

  • Alfabetisch gerangschikte ingangsklachten in plaats van klachten gerangschikt per cluster;
  • Overzicht van alle ingangsklachten met een korte omschrijving per klacht;
  • Overzicht met uitleg over triagecriteria die bij meerdere ingangsklachten voorkomen;
  • Geen vervolgacties meer bij de triagecriteria;
  • Meer verwijzingen naar Thuisarts.nl bij adviezen met lage urgentie, zodat de gebruiker actuele informatie ter beschikking heeft;
  • Nieuwe ingangsklachten bij zwangerschap;
  • ABCDE-triage is uitgebreid met adviezen.