U bent hier

Werken bij het NHG

Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen.

Werken bij het NHG betekent, dat je werkt bij een maatschappelijk betrokken organisatie die binnen de beroepsgroep huisartsgeneeskunde aanzien geniet. Er is volop aandacht voor de professionele ontwikkeling. De werkomgeving kenmerkt zich door een informele werksfeer. Voor huisartsen is het NHG een organisatie die hen de gelegenheid geeft om op een andere manier met huisartsgeneeskunde bezig te zijn naast het werken in de huisartsenpraktijk.

Op ons bureau werken circa 130 medewerkers, veelal op parttime basis. De kern van het bureau wordt gevormd door de twee wetenschappelijke afdelingen: Richtlijnontwikkeling & Wetenschap en Implementatie. De medewerkers van deze afdelingen, voornamelijk (huis)artsen en gedragswetenschappers, worden ondersteund door een secretariaat.

Organisatie

Aan het hoofd van het bureau staat de directie die wordt ondersteund door een directiesecretaris en het directiesecretariaat. Op het gebied van de huisartsopleiding en de beleidsontwikkeling in algemene zin wordt de directie bijgestaan door beleidsmedewerkers.

Verder zijn er bij het NHG drie bedrijfsondersteunende diensten: Marketing & Communicatie, Financiële Zaken & Planning en Control en Personeel Opleiding & Organisatie. Onder de afdeling Algemeen Interne Zaken vallen ons maandelijkse tijdschrift Huisarts en Wetenschap en de congresorganisatie. De afdeling Financiële Zaken & Planning en Control draagt zorg voor de controle op de financiële en facilitaire middelen, de ledenservice en de verkoop van producten. Bij het NHG fungeren de afdelingshoofden als integraal manager. De afdeling Personeel & Organisatie ondersteunt de afdelingshoofden bij alle human resource managementtaken. Daarnaast is deze afdeling actief in de organisatie en facilitering van alle zaken die te maken hebben met professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Informele sfeer

De sfeer binnen het NHG-bureau is informeel en collegiaal. Wij stellen hoge kwaliteitseisen aan onszelf. We doen dit, omdat het belang van ons leden voorop staat. Onze kernwaarden betrouwbaar, betrokken, kritisch en deskundig zijn herkenbaar in de mensen, die bij ons werken.

Goede arbeidsvoorwaarden

De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zeer goed. Het Nieuwe Werken is al jaren gebruikelijk binnen het NHG. Flexibele werktijden, ruime regelmogelijkheden wat betreft het eigen werk en een royaal aantal vakantie-uren en keuzemogelijkheden om een vast aantal uren per jaar in te zetten voor persoonlijke opleiding, extra vrije tijd of extra inkomen. Daarnaast ontvangt elke medewerker een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering, bieden we een volledige 13de maand, is er opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn en een zeer actief opleidingbeleid.

Belangstelling gekregen?

Mocht uw belangstelling voor werken bij het NHG zijn gewekt, of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling PO&O, tel.: 088-5065500 / e-mail: personeelszaken@nhg.org. U kunt uw (open) sollicitatie richten aan Afdeling PO&O, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.