U bent hier

Wat doet de CWO?

Maandelijkse vergadering

Belangrijkste agendapunten zijn: ‘scholing’ en ‘rapportage’. De scholing kan bestaan uit:

 • het kritisch lezen van een wetenschappelijk artikel;
 • het discussiëren over de betekenis van onderzoeksresultaten voor de dagelijkse praktijk;
 • het uitdiepen van en oefenen met wetenschappelijke begrippen.

Bij elke vergadering is een deskundige begeleider (zie adviseurs) aanwezig om begrippen te verhelderen en vragen te beantwoorden. De scholing is geaccrediteerd. Onder ‘rapportage’ brengt een van de deelnemers verslag uit over de opzet en de voortgang van zijn onderzoek; de CWO-leden bespreken de knelpunten en pogen tips en adviezen te formuleren. Door de goede onderlinge sfeer, het gevoel van veiligheid en een flinke dosis humor gaat iedereen weer met nieuwe energie naar huis.

Vergaderdata

De CWO vergadert gemiddeld 10 keer per jaar op de eerste donderdag van de maand van 19 tot 21.30 uur op het NHG-bureau.

Adviseurs CWO

 • Prof.Dr. François (F.G.) Schellevis, Hoogleraar "Multimorbiditeit in de algemene praktijk" EMGO/VUmc, Coördinator Onderzoek NIVEL
 • Dr. Hans (J.C.) van der Wouden, UHD Huisarts-geneeskunde & Ouderengeneeskunde EMGO/VUmc 
 • Prof. Dr. Jako (J.S.) Burgers, hoofd Richtlijnontwikkeling & Wetenschap NHG, Hoogleraar ‘Promoting Personalised Care in Clinical Practice Guidelines’. Huisartsgeneeskunde UM.

Overige activiteiten

De CWO stimuleert en begeleidt huisartsen bij wetenschappelijk onderzoek. De taken zijn beschreven in het Huishoudelijk Reglement:

 • De CWO-leden begeleiden huisartsen, die met een onderzoek willen beginnen, bij het formuleren van een onderzoeksvraag en desgewenst bij de verdere opzet en uitwerking. Dit kan op basis van de Adviesregeling of van het CWO-lidmaatschap. De CWO kan daarbij gebruikmaken van de Kennislacunes en huisartsgeneeskundig onderzoek.
 • De CWO-leden rapporteren over eigen onderzoek, waarbij knelpunten worden besproken en adviezen worden verstrekt.
 • De CWO-leden geven bij toerbeurt geaccrediteerde scholing over relevante onderwerpen.
 • De CWO-leden lezen gezamenlijk wetenschappelijke artikelen met het NHG-werkboek ‘Kritisch lezen van artikelen’, opdat hun vaardigheden in het beoordelen van artikelen voor het eigen onderzoek toenemen.
 • Overige taken:
  • het leveren van een jurylid voor de Heert Dokter-prijs voor het beste artikel uit Huisarts en Wetenschap (jaarlijks uitgereikt op het NHG-Congres);
  • het leveren van een lid/leden van de voorbereidingscommissie van de NHG-Wetenschapsdag: het voorbereiden van de consultatiesessies en het medebeoordelen van ingediende abstracts voor voordrachten/posters/consultatie;
  • het leveren van een lid van de commissie die subsidieaanvragen beoordeelt in het kader van het ZonMw/NHG-programma Alledaagse Ziekten;
  • het leveren van een lid van de NHG-Adviesraad Standaarden;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het NHG;
  • het jaarlijks organiseren van een weekendcursus;
  • het geven van cursussen op aanvraag;
  • het maken van producten als de ‘Vraagbaak’ en het boek 'Kritisch lezen'.