U bent hier

Verzoeken aan het Consortium Huisartsgeneeskunde

Wilt u bij het Consortium Huisartsgeneeskunde een onderzoeksvoorstel indienen, een bijdrage leveren Of een vraag stellen? Vul onderstaand formulier zo uitgebreid mogelijk in, op basis daarvan wordt zorgvuldig bekeken of en hoe we een bijdrage kunnen leveren.

Heeft u een algemene vraag, neem dan contact op met Lisette Verlee, ambtelijk secretaris Consortium Huisartsgeneeskunde via l.verlee@nhg.org

 
1 Begin 2 Voltooid
Door CTRL ingedrukt te houden kunt u meerdere onderzoeksinstituten selecteren.
Geef een bondige omschrijving van uw verzoek.
We verwachten dat - wanneer u een onderzoeksvoorstel wilt indienen, of een verzoek aan het Consortium om mee te denken bij een voorstel – u al contact heeft gehad met de contactpersoon van het Consortium binnen uw eigen instelling. Deze contactpersonen vindt u op deze pagina. Voordien wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.
Uw contactgegevens