U bent hier

Verslag: Opleiding voor doktersassistentes tot begeleider van Intervisiegroepen DA gestart

Op verzoek van de NVDA is op 24 maart 2014 j.l. voor de eerste keer de NHG-opleiding tot Intervisiegroepsbegeleider van start gegaan. Deze opleiding is bestemd voor ervaren doktersassistentes, die groepen van doktersassistentes gaan begeleiden bij intervisie. Er zijn nu 18 deelnemers van start gegaan, die door de docenten (Cor Vernooij, Gert Roos en Monique van de Ende) in vijf dagen worden getraind in het hanteren van intervisiemethoden en -technieken.

Reflectie door intervisie

Intervisie is een onderwijsmethode waarmee de deelnemers leren reflecteren op hun eigen houding en gedrag, zowel met het oog op patiënten contact als samenwerking met collega's en andere professionals. Intervisie doen maakt het werk plezieriger en effectiever en is een nascholingsactiviteit die niet meer weg te denken is in het onderhoud van professionaliteit van iedere professional.

Supervisoren en teamcoaches

Huisartsen nemen al langer en vaker deel aan een intervisiegroep, en maken daarbij van tijd tot tijd gebruik van NHG-supervisoren, die aangesloten zijn bij de expertgroep www.coachesvoormedici.nl. Ook doktersassistentes, POH's en medische specialisten behoren tot hun doelgroep. Door deze opleiding komen binnenkort ook gecertificeerde doktersassistentes beschikbaar, die de intervisiegroepen van hun eigen collega's kunnen begeleiden.

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact op met de NVDA via secretariaat@nvda.nl. De inschrijving voor deze opleiding is gesloten. Zodra de opleiding opnieuw van start gaat, dan wordt de informatie via NHG-scholing en NVDA bekend gemaakt.