U bent hier

Welke voorzorgsmaatregelen bij fysiek contact voor de huisarts in verband met het coronavirus?

Indien uit telefonische triage blijkt dat de patiënt klinisch beoordeeld moet worden door de huisarts, ga dan op huisbezoek. Gebruik tijdens het huisbezoek persoonlijke beschermingsmiddelen geïndiceerd voor druppel- en contactisolatie: gezichtsbescherming bestaande uit een FFP2-masker (dit is een ademhalingsbeschermingsmasker) en een beschermende bril, niet-steriele handschoenen en een schort met lange mouwen (indien niet beschikbaar, dan is een halterschort een veilig alternatief).

Pas na het uittrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen altijd handhygiëne toe.

Voer alle disposables na gebruik af als restafval in een goed afgesloten plastic zak. Reinig en desinfecteer het niet-disposable instrumentarium en de beschermende bril. Was beschermende kleding voor meermalig gebruik op een temperatuur van ten minste 60 °C.

Zie voor meer informatie het onderdeel persoonlijke beschermingsmiddelen in de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Eisen voor Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn medische hulpmiddelen (alleen te koop bij fabrikanten/groothandels van medische hulpmiddelen en dus niet in de bouwmarkt). Zij moeten voldoen aan de volgende eisen:

 1. FFP2-masker. Een ademhalingsbeschermingsmasker moet voldoen aan norm NEN-EN 149 + A1.
 2. Veiligheidsbril. Een veiligheidsbril voldoet aan de norm NEN-EN 166, waarbij ook de zijkanten beschermd zijn tegen spatten of spuiten (veiligheidsbril).
 3. Schort met manchetten lange mouwen (indien niet beschikbaar, dan is een halterschort een veilig alternatief, mits goede handhygiëne kan worden toegepast)
 4. Niet-steriele handschoenen.
  1. Gebruik handschoenen met een CE-markering (minimaal categorie II) volgens de Europese richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG) (1) én volgens het Besluit Medische Hulpmiddelen (= Europese richtlijn 93/42/EEG) (5).
  2. Gebruik handschoenen die wat betreft functionaliteit en veiligheid voldoen aan de volgende drie normen:
   1. NEN-EN 420 +A1 én
   2. NEN-EN 374-1, 2 (met een AQL van 1,5 of lager (= prestatieniveau 2) én
   3. NEN-EN 455-1, 2, 3, 4
  3. Gebruik latexvrije en poedervrije wegwerphandschoenen, bij voorkeur van hypoallergeen materiaal.

Zie ook voor algemene informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen: