U bent hier

Wat wordt bedoeld met "opsomming van de onderwerpen van belangrijkste mondelinge werkafspraken"? Zijn het dan nog mondelinge afspraken?

De opsomming is een lijst van de onderwerpen waarover mondelinge afspraken zijn gemaakt. Het is niet een beschrijving van de afspraken zelf. De praktijk zelf (in het kader van haar eigen interne controle) en de auditor kunnen het overzicht gebruiken om te kunnen toetsen of de genoemde werkafspraken bekend zijn en worden gebruikt.