U bent hier

Hoe gaat NPA om met de NHG-richtlijn Infectiepreventie?

De NHG-richtlijn Infectiepreventie is in mei 2017 gepubliceerd en bevat vooral aanbevelingen. Het NHG heeft hierin ook een overzicht met minimumnormen opgenomen.

NPA toetst vanaf mei 2018 op de eigen NPA-norm Infectiepreventie èn op de minimumnormen, zoals vastgesteld door de werkgroep van de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundige praktijk (NHG, KNMG 2017).

Voor meer informatie zie: