U bent hier

Zijn er leveringsproblemen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)?

Zowel bij het NHG als LHV zijn er signalen binnengekomen dat er bij sommige leveranciers leveringsproblemen zijn van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen die geïndiceerd zijn bij vermoeden van COVID-19.

Het beschikbaar stellen of zorgen voor de beschikbaarheid van PBM is geen kerntaak van een wetenschappelijke beroepsvereniging zoals het NHG. In het belang van onze leden zetten wij ons uiteraard wel graag in voor dit knelpunt.

Het NHG heeft samen met de LHV al in een vroeg stadium bij VWS aangegeven dat huisartsen de beschikking moeten hebben over deze middelen, omdat zij anders niet op een veilige manier hun werk kunnen uitvoeren. VWS heeft de beschikbaarheid van deze middelen geïnventariseerd en is nog in overleg over het centraal inkopen van PBM en het via de regio’s beschikbaar maken van voorraden in het land. U kunt dit teruglezen in de Kamerbrief over vervolgontwikkelingen nieuw coronavirus. Op korte termijn zullen de vervolgplannen van VWS bekend worden gemaakt.

In de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk vindt u achtergrondinformatie over goede infectiepreventie in de huisartsenpraktijk. Ook vindt u daar de het overzicht van de minimumnormen.

Mocht uw praktijk (nog) niet over de juiste PBM beschikken en moet u een klinische beoordeling van een verdachte patiënt doen? Dan kunt u contact opnemen met uw regionale GGD voor het verstrekken van PBM in deze acute situatie.