U bent hier

Hoe te handelen bij een patiënt die verdacht wordt van besmetting met het coronavirus?

Het is van belang dat een patiënt die zich bij u meldt met bovenstaande kenmerken NIET naar de praktijk komt. Neem telefonisch een anamnese af, waarbij u het volgende navraagt:

  • De aard van de respiratoire klachten en de ernst daarvan?
  • Wanneer de klachten zijn begonnen?
  • Is de patiënt in Wuhan - of een nieuw gebied waar actuele overdracht plaatsvindt* - geweest en wanneer precies?
  • Heeft de patiënt in China ziekenhuizen bezocht en wanneer precies?
  • Heeft de patiënt contact gehad met iemand met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie?

* De gebieden waar lokale transmissie voorkomt, zullen zo nodig aangepast worden op basis van nieuwe informatie. Het RIVM zal uitbreiding van deze gebieden direct op haar website publiceren.

 

Als uit de telefonische triage blijkt dat er daadwerkelijk een vermoeden is van een infectie met het nieuwe coronavirus, overleg dan eerst met de GGD. De GGD zal een huisbezoek afleggen om diagnostiek te doen. Als de patiënt tevens klinisch beoordeeld moet worden, laat hem dan niet op de praktijk komen, maar ga op huisbezoek. Overleg eerst met de GGD over wanneer de uitslag van de diagnostiek te verwachten is.