U bent hier

Is het gebruik van veiligheidsnaalden verplicht voor NPA?

De NPA-norm stelt dat er een protocol moet zijn waarin de werkwijze beschreven wordt voor accidenteel bloedcontact, waaronder preventieve maatregelen. De NHG-richtlijn Infectiepreventie adviseert om veiligheidsnaalden te gebruiken om prikaccidenten te voorkomen. De Arbowet stelt als eis (ter bescherming van betrokken werknemers) 'het ter beschikking stellen van een medisch hulpmiddel met ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme, indien er gevaar is voor letsel of infectie door een scherp medisch hulpmiddel'.