U bent hier

Is het gebruik van veiligheidsnaalden verplicht?

Nee. De NPA norm stelt dat er een protocol moet zijn waarin de werkwijze beschreven wordt voor accidenteel bloedcontact, waaronder ook preventieve maatregelen. Het is wel een aanbeveling uit de 'Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen en verloskundigenpraktijk' (NHG/KNOV) dergelijke veiligheidsnaalden te gebruiken om prikaccidenten te voorkomen. En de Arbo-wet stelt als eis (ter bescherming van betrokken werknemers) "het ter beschikking stellen van een medisch hulpmiddel met ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme, indien er gevaar is voor letsel of infectie door een scherp medisch hulpmiddel"