U bent hier

In de risicoscan staan bepaalde vragen waarop altijd een risico uit voort komt. Bijvoorbeeld: Uit de vraag: "Er wordt een fout gemaakt in de anamnese" komen altijd risico’s voort. Kunnen dergelijke vragen niet worden verwijderd?

De risicoscan is bedoeld om de praktijk te helpen risico’s te onderkennen. Het gaat dus om het vaststellen welke risico’s er zijn en hoe groot die dan zijn en daarop vervolgens acteren en alert zijn. De essentie is dat praktijk bij ieder gevonden risico een antwoord vindt op de vraag “Hoe minimaliseer ik dat risico c.q. hoe minimaliseer ik de gevolgen wanneer dat risico optreedt?”