U bent hier

Veel gestelde vragen over het coronavirus (COVID-19)

Is het nieuwe coronavirus meldingsplichtig?

Ja, een besmetting met het nieuwe coronavirus (Coronavirus Disease - COVID-19 - genoemd) is meldingsplichting; het behoort tot de zogenaamde Categorie A ziekten. Dit betekent dat bij verdenking op deze infectieziekte al gemeld moet worden. Bij verdenking op COVID-19 belt de huisarts altijd direct de arts Infectieziektebestrijding van de GGD. Deze is 24/7 hiervoor beschikbaar. De GGD zorgt voor diagnostiek en meldt direct (al bij verdenking) anoniem conform de Wet publieke gezondheid aan het CIB (Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM).

Zie ook onze informatie over Meldingsplichtige infectieziekten.

Wat is de incubatietijd van het coronavirus?

De incubatietijd van het coronavirus bedraagt 3 tot maximaal 14 dagen.

Hoe wordt het coronavirus overgedragen?

De mate van besmettelijkheid van het coronavirus van mens-op-mens en de omstandigheden waaronder deze plaatsvindt, zijn nog niet volledig bekend. De huidige gegevens wijzen op overdracht via druppels uit de keel.

Is er een risico op introductie van het coronavirus in Nederland?

Er is een kans op introductie van het nieuwe coronavirus in Nederland. Er is momenteel een toenemend aantal patiënten met COVID-19 in Europa (merendeel in Italië). 

Wat is het huidige advies over COVID-19 voor de huisarts in Nederland?

Vraag bij patiënten met koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) telefonisch naar de voorafgaande reisgeschiedenis van de afgelopen twee weken en ga na of zij in een risicogebied zijn geweest (zie casusdefinitie). Vraag tevens of er contact is geweest met een COVID-19 patiënt.

Welke verschijnselen kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus?

Het RIVM hanteert momenteel de volgende casusdefinities voor een besmetting met het coronavirus:

Een persoon met:

 • Koorts* (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid

EN

 • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land/regio met wijdverspreide transmissie.**

of:

 • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met SARS-CoV-2

* Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen. Een immuungecompromitteerde patiënt met een ernstige infectie van welke aard ook, die aan de epidemiologische criteria voldoet, is een verdacht geval en dient getest te worden op SARS-CoV-2.
** In de volgende landen/regio’s is er sprake van wijdverspreide transmissie:

 • China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan);
 • Singapore;
 • Iran;
 • Enkele gemeenten in Italië, te weten: Codogno e dintorni, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone (provincie Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (provincie Veneto).

Hoe te handelen bij een patiënt die verdacht wordt van COVID-19?

Het is van belang dat een patiënt die zich bij u meldt met bovenstaande kenmerken NIET naar de praktijk komt. Neem telefonisch een anamnese af, waarbij u het volgende navraagt:

 • De aard van de respiratoire klachten en de ernst daarvan?
 • Wanneer de klachten zijn begonnen?
 • Is de patiënt in een risicogebied geweest? Zo ja, waar en wanneer precies?
 • Heeft de patiënt in een risicogebied ziekenhuizen bezocht en wanneer precies?
 • Heeft de patiënt contact gehad met iemand met COVID-19? Zo ja, waar en wanneer precies?

Als uit de telefonische triage blijkt dat er daadwerkelijk een vermoeden is van COVID-19, overleg dan eerst met de GGD. De GGD zal een huisbezoek afleggen om diagnostiek te doen. Als de patiënt tevens klinisch beoordeeld moet worden, laat hem dan niet op de praktijk komen, maar ga op huisbezoek. Overleg eerst met de GGD over wanneer de uitslag van de diagnostiek te verwachten is.

Welke voorzorgsmaatregelen bij fysiek contact voor de huisarts in verband met het coronavirus?

Indien uit telefonische triage blijkt dat de patiënt klinisch beoordeeld moet worden door de huisarts, ga dan op huisbezoek. Gebruik tijdens het huisbezoek persoonlijke beschermingsmiddelen geïndiceerd voor druppel- en contactisolatie: gezichtsbescherming bestaande uit een FFP2-masker (dit is een ademhalingsbeschermingsmasker) en een beschermende bril, niet-steriele handschoenen en een vochtwerend halterschort (deze is mouwloos). Pas na het uittrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen altijd handhygiëne toe.

Zie voor meer informatie het onderdeel persoonlijke beschermingsmiddelen in de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Hoe te handelen als een patiënt zich in de praktijk bevindt?

Als een patiënt zich al bij u in de praktijk bevindt:

 • Zet de patiënt in een aparte ruimte en geef de patiënt een mondneusmasker.
 • Neem contact op met de GGD.
 • Indien de patiënt voldoet aan de criteria voor afname van diagnostiek voor COVID-19, ga na of en wanneer de patiënt in de wachtkamer heeft gezeten. De GGD kan vragen om een lijst te maken met contacten die ook in de wachtkamer hebben gezeten.
 • Ventileer de ruimte waar de patiënt heeft verbleven minstens een halfuur. Reinig en desinfecteer de ruimte hierna conform de NHG-Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Hoe te handelen bij aanvraag ambulancevervoer?

Als ambulancevervoer nodig is, meld dan de verdenking van het coronavirus: ambulances hebben een eigen protocol voor vervoer van verdachte patiënten.

Wat doet het NHG in verband met het coronavirus?

Het NHG is zelf geen deskundige op het gebied van coronavirussen. Wij baseren onze adviezen op de informatie en adviezen die wij krijgen van het RIVM. De situatie -en daarmee ook de huidige adviezen- is aan verandering onderhevig, aangezien het gaat om een uitbraak van een nieuw virus waarover nog diverse onduidelijkheden bestaan. Wij adviseren huisartsen om de berichtgeving hierover in de gaten te houden.

Aanvullende informatie over het coronavirus

Zie verder:

Informatie over infectiepreventie in de huisartsenpraktijk

Adviezen over infectiepreventie voor de Nederlandse huisartsenpraktijk:

Meer informatie over gebruik van mondneusmaskers vindt u in het document Persoonlijke beschermingsmiddelen - voorbeeldwerkafspraak. Bekijk ook het instructiefilmpje 'Correct opzetten FFP masker' op dokterhoe.nl.