23 juni, 2022

Neem deel aan een van onze richtlijnwerkgroepen en geef jouw mening over vakinhoudelijke vraagstukken. Heb jij de ruimte en interesse om bij te dragen aan het verder verbeteren van de huisartsenzorg? Jaarlijks herzien we als NHG 10 à 12 richtlijnen en standaarden om de meest recente wetenschappelijke evidence te kunnen vertalen naar de praktijk. Dit doen we voor en met huisartsen.

Beperkte tijdsinvestering plus persoonlijke waarde

De huisartsopleiding zelf kost uiteraard veel tijd. Toch is de ervaring dat het deelnemen aan een richtlijnwerkgroep hier prima naast kan. Het ontwikkelproces van een NHG-Richtlijn of -Standaard kost meestal zo’n 1,5 à 2 jaar. Vanuit het NHG zorgen de betrokken richtlijnmakers voor de planning, de uitvoering van het literatuuronderzoek, het schrijven van conceptteksten en het opstellen van de eindtekst. Tijdens al deze stappen is de inhoudelijke input van de werkgroep essentieel. Als werkgroeplid denk je in elke fase mee en bepaal je mee wat er uiteindelijk in de richtlijn komt.

Dat betekent concreet dat je zo’n 4 tot 6 keer per jaar een (digitale) avondvergadering bijwoont, dat je je goed voorbereid, reageert op teksten maar vooral dat je jouw expertise als jonge huisarts (in opleiding) laat zien.

Eeuwige roem of?

Natuurlijk krijg je er ook het nodige voor terug! Je levert als professional een inhoudelijke bijdrage aan de huisartsenzorg dat ook nog eens goed op je CV staat. En natuurlijk ontvang je – net als de andere werkgroepleden – vacatiegelden voor jouw deelname.

Enthousiast?

De mogelijkheid om werkgroeplid te worden, staat (doorlopend) open voor iedereen met een passie voor het verbeteren van de huisartsenzorg die zich graag verder wil ontwikkelen. We spreken je graag! Reageren kan door het sturen van jouw motivatie naar penp@nhg.org. Ook als je eerst meer wilt weten kun je mailen, Aswintha Zuidhoek beantwoordt jouw vragen graag. Heb je specifieke thema’s waar jouw interesse naar uitgaat? Vermeld het in je motivatie. Stel jij je liever op een andere manier aan ons voor via een communicatiemiddel dat beter bij jou past? Leuk!

Leer ons beter kennen

Het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep. Het NHG doet zelf geen onderzoek, maar zorgt wel voor de implementatie naar de praktijk en de inbedding in richtlijnen.

Meer informatie