U bent hier

Algemeen lid NHG-Adviesraad Standaarden (NAS)

3 december, 2018

Wie heeft er zin en tijd om deze adviesraad te komen versterken?

Samenstelling

De NAS bestaat uit tien praktiserende huisartsen met minimaal vijf jaar praktijkervaring, vakinhoudelijke interesse of activiteiten op uiteenlopende gebieden zoals binnen de opleiding tot (huis)arts, bij nascholing, zorggroep of wetenschappelijk onderzoek. Gestreefd wordt naar diversiteit onder de leden, vertegenwoordigd zijn zowel mannen als vrouwen, jonge als oude huisartsen, praktiserend in de stad of op het platteland en uit verschillende regio’s in het hele land.

Doelstelling

De NAS maakt zich sterk voor een krachtig accent binnen het NHG op de ontwikkeling van praktisch bruikbare en goed onderbouwde huisartsgeneeskundige richtlijnen.

Vanuit zijn taakopvatting probeert de NAS de behoefte aan richtlijnen van de praktiserend huisarts te peilen en te verwoorden en een verdere professionalisering van de huisartsgeneeskunde te stimuleren.

Daarnaast bekijkt de NAS of er belangrijke huisartsgeneeskundige velden zijn die in de huidige Standaarden onvoldoende aan bod komen.

De NHG-Standaarden en andere richtlijnen

De NAS adviseert de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap over de onderwerpskeuze voor richtlijnen/NHG-Standaarden, formuleert knelpunten ten behoeve van herzieningen, beoordeelt het herzieningsplan of basisplan en toetst in de commentaarfase of de standaard antwoord geeft op de uitgangsvragen. Bij NHG-deelname aan multidisciplinaire richtlijnen ziet de NAS het als een uitdagende taak een bijdrage te leveren om de huisartsgeneeskundige relevantie van deze richtlijnen te verhogen.

Vergaderfrequentie en accreditatie

De NAS vergadert gemiddeld negen keer per jaar op de donderdag van 16.30 uur tot 19.00 uur ten kantore van het NHG in de Domus Medica te Utrecht. Voor de vergaderingen ontvangen leden accreditatiepunten, vacatiegeld en reiskostenvergoeding.

Contact

Huisartsen die actief willen worden binnen de NAS kunnen zich aanmelden via het secretariaat Richtlijnontwikkeling en Wetenschap (R&W), via renw@nhg.org

Bij eventuele vragen kan men altijd contact opnemen met de secretaris van de NAS: Laura de Vries, bereikbaar via het algemene nummer van het NHG: 030-2823500.