U bent hier

Thuisarts.nl zoekt samenwerkingen, om dé centrale plek voor zorginformatie te worden.

Met Thuisarts.nl heeft het NHG in 2012 de regie genomen over toegankelijke en onafhankelijke gezondheidsinformatie voor zorggebruikers en huisartsen in Nederland. Met meer dan 170.000 bezoekers per dag en bewezen effectiviteit in het afvangen van korte en telefonische huisartsconsulten, is Thuisarts.nl van grote waarde voor de zorg.

Deze positie en autonomie willen we ook in de toekomst behouden. Door het succes van Thuisarts.nl zijn we de aangewezen partij om hét kennisplatform voor zorggebruikers te worden in de gehele keten. Overheid en bedrijfsleven zien dit ook en willen helpen om van Thuisarts.nl een ‘nutsvoorziening’ te maken voor betrouwbare informatie en digitale hulpmiddelen voor zelfregie en zelfzorg in Nederland.

We verkennen allianties met publieke en private partijen en zijn ons ervan bewust dat het belangrijk is om de samenwerking aan te gaan onder ónze voorwaarden en zelf het tempo te bepalen. Alleen op deze manier kunnen we de waarde van het platform van huisartsen behouden en versterken. 

In een filmpje van 3 minuten geven we aan waar we naartoe werken. Dit filmpje werd vertoond op 21 maart tijdens de Conferentie Nederland Digitaal waar we een deelsessie verzorgden.