U bent hier

Weefseldonatie - Handreiking voor de huisarts

Wilt u een weefseldonatieprocedure opstarten? Het is belangrijk dat het lichaam binnen 6 uur gekoeld wordt. Verder vindt u een overzicht van de 6 stappen die u hiervoor moet doorlopen.

Het lichaam binnen 6 uur laten koelen

Het is belangrijk dat het lichaam van de overledene binnen 6 uur gekoeld wordt. Dan is er tot 24 uur na het overlijden de tijd om de weefsels uit te nemen. Dit betekent dat de overledene binnen 6 uur in het mortuarium of ziekenhuis moet zijn.

Is het lichaam niet binnen 6 uur gekoeld? Weefseldonatie kan nog steeds plaatsvinden. De uitname moet dan binnen 12 uur na het overlijden gebeuren. Hartkleppen en bloedvaten komen in dat geval niet meer in aanmerking.

Stappenplan Weefseldonatie

  • Stap 1: Is de patient ≤ 85 jaar? Zo ja, dan is orgaandonatie mogelijk. Raadpleeg hiervoor het Donorregister via de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) (071- 579 57 95, 24u/dag bereikbaar). De triagist of uw assistente mogen dit ook doen. 
  • Stap 2: Controleer de leeftijdscriteria en belangrijkste algemene contra-indicaties.
  • Stap 3: Voer een instemmings- of toestemmingsgesprek met de nabestaanden. Geef de brochure "Weefseldonatie Informatie voor naasten" mee. 
  • Stap 4: Neem vraag 5 t/m 21 van de vragenlijst met de nabestaanden door.
  • Stap 5: Meld de donor aan bij de NTS (071- 579 57 95 - 24u/dag).
  • Stap 6: Laat het A- en B-formulier achter bij de overledene.

 

Gebruik verder het "Stappenplan Weefseldonatie: procedure voor de 1e lijn". Hier vindt u een uitgebreide toelichting op bovenstaande stappen.