U bent hier

Voorlichting migranten

Veel huisartsen hebben patiënten met een andere culturele of taalkundige achtergrond in hun praktijk. Vaak hebben deze patiënten meer moeite om hun weg in de gezondheidszorg te vinden. Zij hebben andere denkbeelden over de werking van het lichaam en ziekten en meestal geen gezondheidsvoorlichting in Nederland ontvangen of bereikt.

Voorlichtingsboek voor migranten

Huisartsen van de sectie vrouwenstudies Radboudumc en Pharos (kenniscentrum voor migranten en gezondheid) hebben, met medewerking van het NHG, speciaal voor migranten een voorlichtingsboekje geschreven in zeer eenvoudig Nederlands. Het geeft uitleg over de Nederlandse gezondheidszorg, een groot aantal veelvoorkomende ziekten en de mogelijkheden om daar zelf iets aan te doen. Specifiek is er ook aandacht aan de mogelijkheden voor migranten zonder verblijfsvergunning (ongedocumenteerden) om gebruik te maken van de gezondheidszorg.

Doelgroep

Het boekje is geschikt voor alle laaggeletterden, maar vooral voor nieuw gearriveerde migrantenvrouwen en jonge moeders met een klein sociaal netwerk.

Gratis te bestellen

Dankzij subsidie van het fonds Projecten in Nederland van de Conferentie Nederlandse Religieuzen, Mamacash, Rotary Nijmegen en soroptimisten Nijmegen e.o. kan het boekje gratis worden verspreid. Het is te bestellen bij de afdeling Vrouwenstudies medische wetenschappen van het Radboudumc te Nijmegen: tel: (024) 361 91 06 / 361 3110 of per e-mail: toine.lagro@radboudumc.nl.

Voorlichting

Rond dit boekje ontwikkelt Pharos een opzet en materiaal voor voorlichtingsbijeenkomsten voor migrantenvrouwen die uitgevoerd kunnen worden door allochtone zorgconsulenten of POH’s. Pharos verzorgt ook de training van deze allochtone zorgconsulenten en  POH’s. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij Toine Lagro-Janssen (toine.lagro@radboudumc.nl).