U bent hier

Verklarende woordenlijst initiërende partijen

Het NHG ontwikkelt samen met andere partijen uit de eerste en tweede lijn samenwerkingsafspraken. Daarnaast worden multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld over voor de huisarts relevante onderwerpen. Hieronder ziet u een verklarende woordenlijst van de initiërende partijen.
 • AMC - afd. kwal. en procesinnovatie - Academisch Medisch Centrum
 • FMS - Federatie Medisch Specialisten 
 • IKNL - Integraal Kankercentrum Nederland
 • KiMS - Kennisinstituut van Medisch Specialisten
 • KNGF - Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • KWF - Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding
 • LAN - Long Alliantie Nederland
 • LEVV - Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging
 • NABON - Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
 • NCJ - Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • NFK - Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties
 • NHG - Nederlands Huisartsen Genootschap
 • NIV - Nederlandsche Internisten Vereeniging
 • NOV - Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • NVA - Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • NVAB - Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
 • NVDV - Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
 • NVFS - Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum gezondheidszorg
 • NVK - Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • NVKG - Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
 • NVMDL - Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
 • NVN - Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • NVOG - Nederlandse Vereniging voor Obsteterie & Gynaecologie
 • NVR - Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
 • NVR - Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • NVU - Nederlandse Vereniging voor Urologie
 • NVVC - Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
 • NVvH - Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • NVvHP - Nederlandse Vereniging van Hoofdpijn Patiënten
 • Stivoro
 • Trimbos-instituut
 • V&VN - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
 • VRA - Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen