U bent hier

Totstandkoming van de NHG-Zorgmodules Leefstijl

Inhoudsopgave

Ontwikkeling van de Zorgmodules Leefstijl

Inventarisatie van knelpunten

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de Zorgmodules Leefstijl zijn in focusgroepbijeenkomsten knelpunten van alle betrokken partijen geïnventariseerd.

Bij zorgverleners konden de knelpunten worden onderverdeeld in:

 • Het zorgaanbod:
  - gebrek aan aandacht voor preventie/voorkeur voor curatieve oplossingen;
  - gebrek aan overzicht van en verantwoordelijkheid voor de sociale kaart;
  - onoverzichtelijk zorgaanbod, onderlinge onbekendheid van zorgverleners.
 • De samenwerking:
  - gebrek aan inzicht in elkaars competenties;
  - gebrek aan een vast aanspreekpunt;
  - gebrek aan continuïteit in leefstijladvisering;
  - complexe en stroeve schakel tussen zorgnetwerk en sociaal wijkteam;
  - gebrek aan integratie van verschillende leefstijladviezen;
  - gebrekkige afspraken over (terug)verwijzing van patiënten.

Patiënten gaven de volgende knelpunten aan:

 • De adviezen sluiten niet aan bij de eigen leefwereld en taal.
 • Mogelijke laaggeletterdheid blijft onontdekt.
 • Gebrekkige motivatie voor leefstijlverandering.

Belangenverstrengeling

Alle kernwerkgroepleden en klankbordgroepleden hebben een KNAW-Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling ingevuld. Deze verklaringen zijn in te zien bij de webversie van de NHG-Zorgmodules Leefstijl op www.nhg.org.

Betrokken partijen

De NHG-Zorgmodules Leefstijl zijn tot stand gekomen met bijdragen van de volgende beroepsorganisaties in de eerste lijn, patiëntenorganisaties en instituten:

 • Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
 • GGD GHOR Nederland
 • De Hart&Vaatgroep
 • InEen
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP, fusievereniging van de Nederlandse Vereniging Voor Psychotherapeuten (NVVP) en de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen LVE))
 • Longfonds (voorheen Astma Fonds)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), sectie verslaving
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
 • Nederlandse Obesitas Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)
 • Platform Vitale Vaten
 • Trimbos-instituut
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners

Samenstelling van de werkgroepen

Samenstelling kernwerkgroep
Naam
Affiliatie/instelling

Mw. drs. J.A.M. van Balen

Huisarts, teamleider, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap NHG

Prof.dr. J.J. van Binsbergen

Huisarts niet-praktiserend, emeritus hoogleraar Voedingsleer en Huisartsgeneeskunde, afgevaardigde namens het NHG

R. Borkus

Programmacoördinator, afgevaardigde namens de NPCF
(1e vergadering)

Mw. drs. K. Bornebroek

Senior Beleidsmedewerker, afgevaardigde namens de NPCF

Dr. N.H. Chavannes

Huisarts te Zeist, senior onderzoeker Leids Universitair Medisch Centrum, afgevaardigde namens het NHG

Mw. drs. A.J. van Emst

Psycholoog, gedragskundige, afgevaardigde namens het NIP

Dr. J.J.X.R. Geraets

Fysiotherapeut, wetenschappelijk medewerker NHG tot 1 mei 2014, afgevaardigde namens het NHG sinds 1 mei 2014

Mw. C. Hallensleben

Praktijkverpleegkundige, afgevaardigde namens de V&VN

Mw. drs. H. Mulder-Mertens

Beleidsadviseur, afgevaardigde namens het KNGF (sinds april 2014)

Mr. M.E.M. Nuyten

Beleidsmedewerker, afgevaardigde namens het KNGF (1e vergadering)

S. Olthof

Fysiotherapeut, afgevaardigde namens het KNGF

Mw. T.A. Remijnse

Diëtist, beleidsadviseur, afgevaardigde namens de NVD

Mw. drs. A. van Stralen

Psycholoog (eerstelijns/GZ), afgevaardigde namens de LVVP (samenvoeging LVE en NVVP)

Mw. drs. N. Valken

Huisarts, afgevaardigde namens het NHG

Mw. drs. L. de Vries

Huisarts, wetenschappelijk medewerker, afdeling Richtlijnontwikkeling en wetenschap NHG

Mw. L.A. Wind

Huisarts, kaderhuisarts GGZ, afgevaardigde namens het NHG

De kernwerkgroep is in de periode oktober 2013 - november 2014 8 keer bijeengekomen.

 

Samenstelling Klankbordgroep
Naam
Affiliatie/instelling

Mw. S. Akihary

Beleidsmedewerker, afgevaardigde namens de VvOCM (2e vergadering)

Mw. drs. J.A.M. van Balen

Huisarts, teamleider, afdeling Richtlijnontwikkeling en wetenschap NHG

Mw. E.S.E. Barents

Beleidsadviseur, afgevaardigde namens de DVN (1e vergadering)

Mw. drs. D.C. Bloemkolk

Beleidsadviseur, afgevaardigde namens de Hart&Vaatgroep

Mw. drs. M. Croes

Wetenschappelijk medewerker, afgevaardigde namens het Trimbos-instituut (2e vergadering)

Dr. B. Holverda

Senior projectleider, afgevaardigde namens het Longfonds

Drs. M. Koornneef

Senior adviseur, afgevaardigde namens het NISB (2e vergadering)

Mw. drs. I.G.A. Lottman

Beleidsmedewerker, afgevaardigde namens GGD GHOR Nederland

Mw. R.M. van der Meer

Onderzoeker/verpleegkundige, afgevaardigde namens Stivoro (1e vergadering)

Mw. drs. M. de Regt

Beleidsmedewerker, afgevaardigde namens ROS-netwerk/LVG

Mw. C.G. de Ridder

Praktijkondersteuner, voorzitter en afgevaardigde van de NVvPO

D. Schaars

Adviseur, afgevaardigde namens het NISB (1e vergadering)

Mw. drs. A.M. Strijbis

Projectmanager en secretaris, afgevaardigde namens het Platform Vitale Vaten

Mw. N. Willems

Beleidsadviseur belangenbehartiging, afgevaardigde namens de DVN (2e vergadering)

Mw. drs. G. de Witte

Beleidsmedewerker, afgevaardigde namens de VvOCM
(1e vergadering)

Mevrouw drs. L. de Vries

Huisarts, wetenschappelijk medewerker, afdeling Richtlijnontwikkeling en wetenschap NHG

De klankbordgroep heeft in totaal 2 keer vergaderd (september 2013 en september 2014).

 

De kern- en klankbordgroep werden ondersteund door de volgende NHG-medewerkers:

  Jako Burgers, hoofd afdeling Richtlijnontwikkeling en WetenschapMonique Verduijn, senior wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie, afdeling Richtlijnontwikkeling en WetenschapMirjam van der Zwan, secretaresse, afdeling Richtlijnontwikkeling en WetenschapTon Drenthen, teamleider Preventie en Patiëntenvoorlichting, afdeling ImplementatieVroon Pigmans, teamleider Implementatiematerialen, afdeling ImplementatieEldine Oosterberg, aandachtsfunctionaris Etnische en culturele diversiteit, afdeling ImplementatieJob den Boer, wetenschappelijk medewerker Implementatiematerialen, afdeling ImplementatieAns Stalenhoef, eindredacteur NHG, afdeling Marketing en CommunicatieDorry Cox, teamleider digitale media, afdeling Marketing en CommunicatieEllen Olbers, medewerker digitale media, afdeling Marketing en CommunicatieAnnet Janssen, communicatieadviseur, afdeling Marketing en Communicatie

Commentaar en autorisatie

In augustus 2014 zijn de NHG-Zorgmodules Leefstijl voor commentaar gestuurd naar vijftig willekeurig uit het NHG-ledenbestand gekozen huisartsen. Dertien commentaarformulieren zijn geretourneerd.

Ook een aantal referenten becommentarieerden de NHG-Zorgmodules Leefstijl, te weten:

 • L.J. Boomsma, huisarts en senior beleidsmedewerker Beleid & Ontwikkeling, namens de Landelijke Huisartsen Vereniging;
 • dr. M. Nelissen, senior apotheker, namens het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik;\
 • M. Danz, apotheker, Farmacotherapeutisch Kompas, namens het Zorginstituut Nederland;
 • Dr. H. Philips, huisarts en voorzitter werkgroep Richtlijnen, namens de Vlaamse vereniging van huisartsen Domus Medica;
 • J.C. Korver, huisarts in Zeist, A. Borgdorff, projectmanager Stadmaatschap Utrecht, R. Behr, huisarts in Nijmegen e.o. en kaderarts Astma/COPD, S. Hoogedeure, coördinator zorgprogramma’s van zorggroep Het Huiartsenteam, allen namens InEen;
 • prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, huisarts en hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen;
 • dr. R.A. Kraaijenhagen, namens de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie;
 • C. Veen, namens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie;
 • M.N. Nabibux, namens de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie;
 • S. Akihary, beleidsmedewerker, namens de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck;
 • M. Koornneef, M. Aalbers en T. van de Wert, beiden namens het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen;
 • A.M. Strijbis, namens het Platform Vitale Vaten;
 • D. Bloemkolk, namens de Hart&Vaatgroep;
 • N. Willems, beleidsadviseur, namens de Diabetesvereniging Nederland;
 • C. de Ridder, voorzitter, namens de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners;
 • M. Croes, wetenschappelijk medewerker, namens het Trimbos-Instituut;
 • B. Holverda, projectleider, namens het Longfonds;
 • I.G.A. Lottman, beleidsmedewerker Lokaal gezondheidsbeleid, namens de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland;
 • M. Leijen, sociaal verpleegkundige, S. van Dalen, verpleegkundige preventie en A.F. van der Graaf, wijkverpleegkundige, allen namens de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland;
 • P. Visser, GZ-psycholoog, namens het Nederlands Instituut van Psychologen;
 • C.L.J. Bouten, bestuurslid, namens het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie;
 • mr. H. Post, teammanager Kwaliteit, namens de Patiëntenfederatie NPCF;
 • C. Bolleurs, namens de Nederlandse Vereniging van Diëtisten;
 • prof.dr. L. Mathus-Vliegen, MDL-arts, AMC Amsterdam;
 • B. Wieman, diëtist Careyn Utrecht en diverse huisartsenpraktijken/gezondheidscentra in Utrecht;
 • T. Dapper, huisarts in Tienhoven en Universiteit Wageningen;
 • A. Konsten, psycholoog praktijkcentrum De Greev;
 • D. Koetsier, huisarts in Amsterdam en kaderhuisarts hart- en vaatziekten;
 • P.G.J. Greeven, klinisch psycholoog;
 • Mulder, praktijkverpleegkundige, Gezondheidscentrum Marne in Amstelveen;
 • J. de Jong, longverpleegkundige, bestuurslid Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Longverpleegkundigen,
 • W. Buesink, longconsulent, Zorggroep Oude IJssel;
 • L. Schweitzer, manager 1e lijn en preventie, Arkin in Amsterdam.

Naamsvermelding hierboven betekent niet dat een referent de modules inhoudelijk op ieder detail onderschrijft.

In het voorjaar van 2015 werden de NHG-Zorgmodules Leefstijl bestuurlijk goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap en werdeen verklaring van geen bezwaar gegeven door alle organisaties die vertegenwoordigd waren in de kernwerkgroep te weten:

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP, fusievereniging van de Nederlandse Vereniging Voor Psychotherapeuten (NVVP) en de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen LVE))
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), sectie verslaving
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners