U bent hier

Richtlijn Signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg

De Richtlijn Signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg is ontwikkeld op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Het NHG heeft de richtlijn geautoriseerd, met de volgende kanttekening:
Het NHG is van mening dat het gebruik van een signaleringsinstrument niet een doel op zich is, maar vooral zinvol om de huisarts zichzelf bij ieder consult in de spoedzorg bewust de vraag te laten stellen of er sprake is van een mogelijk voor het kind bedreigende situatie.