U bent hier

Bijlagen en websites

Bijlagen en websites vindt u hier gerangschikt naar de verschillende onderdelen en onderwerpen/ hoofdstukken in het boek.

N.B. Links naar documenten en websites van externe organisaties zijn aan verandering onderhevig. Als u constateert dat een link niet werkt stellen we het op prijs als u dit aan ons door wilt geven. We kunnen dan kijken of de link kan worden hersteld. U kunt uw reactie sturen naar webbeheer@nhg.org.

Het NHG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe websites.

Algemeen

1: Visie
2: Kwetsbaarheid

Organisatie

3: Praktijkplan
4: Financiën
5: Het wijkteam
6: Verslaglegging en registratie
7: Kwaliteit

Zorgproces

8: Overzicht zorgproces
9: Casefinding, screening en assessment
10: Individueel zorgplan
11: Persoonsgerichte zorg
12: Levenseinde gesprek
13: Medicatiebeoordeling
14: Ouderen met beperkte gezondheidsvaardigheden
15: Mantelzorgondersteuning

Samenwerking

16: Casemanagement
17: MDO
18: Transmurale samenwerking
19: Samenwerking specialist ouderengeneeskunde
20: Digitale overlegstructuren

Casuïstiek

21: Dementie
22: Probleemgedrag bij dementie
23: Delier
24: Depressie
25: Vallen en mobiliteit
26: Incontinentie
27: Ondervoeding
28: Eenzaamheid