U bent hier

Privacymeldpunt voor opsporen van beveiligings- en datalekken binnen NHG

Als NHG willen we zorgvuldig en verantwoord omgaan met de gegevens van onze leden, deelnemers van focusgroepen, medewerkers en relaties. Vooral als het gaat om persoonlijke gegevens, zoals bv. iemands gezondheid, financieel-economische situatie, werkprestaties, levensovertuiging, inloggegevens of identiteitsgegevens en -bewijzen willen we dat deze voldoende beveiligd worden tegen oneigenlijk gebruik of verlies.

Heb je het idee dat zich tijdens jouw werk als NHG-medewerker of als verwerker van NHG-gegevens bijna of daadwerkelijk een incident rondom de beveiliging van persoonsgegevens heeft voorgedaan of dat je een zwakke plek in de beveiliging hebt gesignaleerd (mogelijke datalek), vul dan direct het formulier in.

Mocht je dit lastig vinden of heb je vragen over het formulier of de procedure, neem dan contact op met de privacymanager (Hildegard Slootweg) via privacymeldingen@nhg.org. Het streven is om jouw vraag of melding binnen 24-48 uur op te pakken. Bij evt. onduidelijkheden naar aanleiding van jouw melding zal aanvullende informatie worden ingewonnen om te kunnen beoordelen of echt sprake is van een datalek: in dat geval moet NHG binnen de wettelijke termijn van 72 uur een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overigens wordt van iedere medewerker verwacht dat, als hij/zij op het werk mogelijke beveiligings- of datalekken signaleert, daarvan ALTIJD via dit privacymeldpunt melding maakt.

De medewerker kan er altijd van verzekerd zijn dat deze melding ‘veilig’ is. Met veilig wordt in deze bedoeld, dat je met een veilig gevoel kan melden wat er misgaat, zonder dat dit leidt tot individuele maatregelen. Dit veilig gevoel kan worden versterkt door als melder altijd met evt. betrokken collega’s af te stemmen en alleen feitelijke informatie te delen: een incident melden is bedoeld om samen onbedoelde weeffouten op te sporen, niet om elkaar te beoordelen of te beschuldigen. Binnen het NHG sluit dit principe aan op het Klokkenluiders-reglement en ook op het beleid ten aanzien van sociale veiligheid.

 

 

Ga naar het formulier