U bent hier

Overgevoeligheid (LESA Laboratoriumdiagnostiek)

Deze samenvatting is geactualiseerd in januari 2021 ten opzichte van de versie van 2018.

Inhoud

 1. Diagnostiek inhalatieallergenen

1. Diagnostiek inhalatieallergenen

Bepalingen

  • Inhalatieallergeenscreeningstest (indien positief uitsplitsing: huisstofmijt, kat, hond, graspollen, boompollen, kruiden, schimmels)
  • Specifieke IgE tegen: …

  Indicatie

  Onderzoek naar inhalatieallergenen is geïndiceerd bij:

  • patiënten bij wie u een vermoeden heeft van astma:
   • bij volwassenen alleen als de aanwijzingen voor een allergische oorzaak anamnestisch onduidelijk zijn
   • bij kinderen 1-6 jaar: bij anamnestische aanwijzingen voor een allergie waarbij het allergeen onduidelijk is en als de uitslag directe consequenties heeft voor het beleid
   • bij kinderen > 6 jaar
  • volwassenen met onvoldoende astmacontrole ondanks medicatie:
   • dus altijd vóór verwijzing naar de longarts
  • langdurige of frequent recidiverende rinitiszonder duidelijke oorzaak:
   • bij voorkeur gericht allergieonderzoek
   • indien anamnese niet eenduidig: overweeg inhalatieallergeen-screeningstest

  Achtergrondinformatie bij de bepalingen

  De relatie tussen een sIgE-concentratie en de kans op het hebben van een klinische allergie is per allergeen verschillend. Een concentratie boven de afkapwaarde (0,35 kU/l) toont sensibilisatie voor dit specifieke antigeen, maar bepaalt niet of de patiënt daadwerkelijk allergisch is.

  Afkapwaarden

  Inhalatieallergeenscreeningstest

  dichotome testuitslag

  Allergeenspecifieke IgE

  ≤ 0,35 kU/l

  Verder beleid

  • Beoordeel de uitslagen in de context van de klachten.
  • Een positieve allergeenspecifieke IgE-test zonder anamnestisch aanwijzingen voor een allergie wijst op sensibilisering, maar van een klinisch relevante allergie is dan geen sprake.
  • Houd rekening met kruisreacties tussen verschillende allergenen, vooral tussen pollen en plantaardige voedingsmiddelen.
  • Bij kinderen < 6 jaar met episodisch piepen, al dan niet met hoesten of kortademigheid, maakt een positieve allergietest de diagnose astma waarschijnlijker.