U bent hier

NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen

De NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen bevat codes voor laboratoriumbepalingen, andere diagnostische bepalingen en ook procedurele bepalingen. De tabel is bedoeld voor het vastleggen van laboratoriumonderzoek, lichamelijk onderzoek, anamnese en hulponderzoeken als beeldvormende diagnostiek en functie-onderzoek. De eerste versie van de tabel is als uitbreiding op de labcodetabel (versie 9) verschenen in mei 2004. De meest actuele versie van de tabel is versie 31, van juli 2019. De coderingen van laboratoriumbepalingen (voorheen labcodetabel) zijn in deze tabel opgenomen.

Het veld van diagnostische bepalingen is een omvangrijk gebied. Voor de laboratoriumbepalingen geldt dat vrijwel alle in Nederland gangbare bepalingen aanwezig zijn. Voor de overige diagnostische bepalingen is nog niet alles uitgediept. Het meest uitgewerkt is het coderen van ‘bepalingen’ rond programmatische zorg (bv. astma, COPD, diabetes, CVRM, ouderenzorg), gangbare beeldvormende diagnostiek en functie-onderzoeken, huidtesten en (anamnestische) vragenlijsten. De tabel wordt beheerd door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit laboratoria, huisartsen en wetenschappelijk medewerkers van het NHG.

Versie 31 (juli 2019)

In deze versie is weer een aantal laboratoriumbepalingen toegevoegd naar aanleiding van vragen vanuit de praktijk, alsmede een aantal diagnostische bepalingen, o.a. rond de nieuwe CVRM-richtlijn 2019, wondzorg en een drietal scores van vragenlijsten.

De volledige documentatie over wat er nieuw is en wat gewijzigd, is beschikbaar via de downloadpagina, en als documentatie bij de verschillende viewers.

Verkrijgbaarheid

  • Het is de bedoeling dat de tabel meegeleverd wordt in het HIS, zodat de huisarts hier binnen zijn systeem gebruik van kan maken.
  • De tabel is ook met onze online viewer te raadplegen. Deze is voorzien van versie 31 van de NHG-Tabel diagnostische bepalingen.
  • Daarnaast is er een Windows zoekprogramma ‘CodeViewer’, dat u kunt downloaden indien u de voorkeur geeft aan een Windows zoekprogramma. Dit programma met versie 31 van de tabel kunt u hier downloaden (inkijkexemplaar van NHG-Tabel 45). In beide viewers vindt u naast de doorzoekbare tabel ook alle documentatie.

Contact

Voor verdere informatie over de tabel en suggesties over verdere aanvullingen kunt u contact opnemen met:

Henk Westerhof: h.westerhof@nhg.org of
Erica Bastiaanssen: e.bastiaanssen@nhg.org

Programma Informatisering Huisartsenzorg, cluster Praktijk, Kwaliteit en Innovatie NHG