U bent hier

NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen

De NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen bevat codes voor laboratoriumbepalingen, andere diagnostische bepalingen en ook procedurele bepalingen. De tabel is bedoeld voor het vastleggen van laboratoriumonderzoek, lichamelijk onderzoek, anamnese en hulponderzoeken als beeldvormende diagnostiek en functie-onderzoek.

De eerste versie van de tabel is als uitbreiding op de labcodetabel (versie 9) verschenen in mei 2004. De meest actuele versie van de tabel is versie 40, van september 2022. De coderingen van laboratoriumbepalingen (voorheen labcodetabel) zijn in deze tabel opgenomen.

Het veld van diagnostische bepalingen is een omvangrijk gebied. Voor de laboratoriumbepalingen geldt dat vrijwel alle in Nederland gangbare bepalingen aanwezig zijn. Voor de overige diagnostische bepalingen is steeds meer beschikbaar. Het meest uitgewerkt is het coderen van ‘bepalingen’ rond programmatische zorg (bv. astma, COPD, diabetes, CVRM, ouderenzorg), gangbare beeldvormende diagnostiek en functie-onderzoeken, huidtesten en (anamnestische) vragenlijsten. De tabel wordt beheerd door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit laboratoria, huisartsen en wetenschappelijk medewerkers van het NHG.

Versie 40, september 2022

Versie 40 is een reguliere, halfjaarlijkse update. In deze versie zijn 35 bepalingen toegevoegd en 12 bepalingen gewijzigd.

De volledige documentatie over wat er nieuw is en wat gewijzigd, is beschikbaar via de downloadpagina.

Verkrijgbaarheid

  • Het is de bedoeling dat de tabel meegeleverd wordt in het HIS, zodat de huisarts hier binnen zijn systeem gebruik van kan maken.
  • De tabel is ook met onze online viewer te raadplegen. Deze is voorzien van de nieuwste versie van de NHG-Tabel Diagnostische bepalingen.

Contact

Voor verdere informatie over de tabel en suggesties over verdere aanvullingen kunt u contact opnemen met:

Henk Westerhof: h.westerhof@nhg.org of
Erica Bastiaanssen: e.bastiaanssen@nhg.org

Programma Informatisering Huisartsenzorg
Cluster Thuisarts, E-health en Informatisering