U bent hier

NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen

De NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen bevat codes voor laboratoriumbepalingen, andere diagnostische bepalingen en ook procedurele bepalingen. In de tabel worden andere diagnostische, maar ook procedurele bepalingen opgenomen. De tabel is bedoeld voor het vastleggen van laboratoriumonderzoek, lichamelijk onderzoek, anamnese en hulponderzoeken als beeldvormende diagnostiek en functie-onderzoek. De eerste versie van de tabel is als uitbreiding op de labcodetabel (versie 9) verschenen in mei 2004. De meest actuele versie van de tabel is versie 29, van juli 2018. De coderingen van laboratoriumbepalingen (voorheen labcodetabel) zijn in deze tabel opgenomen.

Het veld van diagnostische bepalingen is een omvangrijk gebied. Voor de laboratoriumbepalingen geldt dat vrijwel alle in Nederland gangbare bepalingen aanwezig zijn. Voor de overige diagnostische bepalingen is nog niet alles uitgediept. Het meest uitgewerkt is het coderen van ‘bepalingen’ rond programmatische zorg (bv. astma, COPD, diabetes, CVRM, ouderenzorg), gangbare beeldvormende diagnostiek en functie-onderzoeken, huidtesten en (anamnestische) vragenlijsten. De tabel wordt beheerd door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit laboratoria, huisartsen en wetenschappelijk medewerkers van het NHG.

Versie 30 (februari 2019)

In deze versie is weer een aantal laboratoriumbepalingen toegevoegd naar aanleiding van vragen vanuit de praktijk, alsmede een aantal diagnostische bepalingen, o.a. rond slaapapneu, de ervaren kwaliteit van leven bij hartfalen en de EHRA klachtscore bij atriumfibrilleren.

De volledige documentatie over wat er nieuw is en wat gewijzigd, is voor licentiehouders beschikbaar via de downloadpagina, en als documentatie bij de verschillende viewers.

Verkrijgbaarheid

  • Het is de bedoeling dat de tabel meegeleverd wordt in het HIS, zodat de huisarts hier binnen zijn systeem gebruik van kan maken.
  • De tabel is ook met onze online viewer te raadplegen. Deze is voorzien van versie 30 van de NHG-Tabel diagnostische bepalingen.
  • Daarnaast is er een Windows zoekprogramma ‘CodeViewer’, dat u kunt downloaden indien u de voorkeur geeft aan een Windows zoekprogramma. Deze is ook voorzien van versie 30 en kunt u hier downloaden (inkijkexemplaar van NHG-Tabel 45). In beide viewers vindt u naast de doorzoekbare tabel ook alle documentatie.

Contact

Voor verdere informatie over de tabel en suggesties over verdere aanvullingen kunt u contact opnemen met:

Henk Westerhof: h.westerhof@nhg.org
Erica Bastiaanssen: e.bastiaanssen@nhg.org

Programma Informatisering Huisartsenzorg, cluster Praktijk, Kwaliteit en Innovatie, NHG