U bent hier

NHG-Tabel Bepalingenclusters

Een stap in de richting van gebruiksvriendelijke, gestandaardiseerde vastlegging van gegevens rondom chronische aandoeningen zijn vaste invullijstjes.

Met deze lijstjes kan een huisarts of praktijkondersteuner bepalingen voor een bepaald doel vastleggen in het HIS. Denk bijvoorbeeld aan alles uit het onderzoek bij de jaarcontrole van de diabetes patiënt, die geen insuline gebruikt of een anamnestische vragenlijst. De structuur van Prodigmo, namelijk een lijst in een boomstructuur met vrije navigatiemogelijkheden, is hierbij vaak een stap te ver. Er is vraag naar ‘platte’ lijstjes met bepalingen. Hiervoor is een aparte tabel ontwikkeld.

Een bepalingencluster in de tabel bevat een set van laboratorium- en/of diagnostische bepalingen. Ieder cluster is gekoppeld aan één of meerdere ICPC-codes. Zo kan vanuit een HIS gezocht worden op relevante clusters, uitgaande van de gekozen ICPC-code. In de naam van het cluster is de indicatie opgenomen (bijvoorbeeld Diabetes). Bij een cluster is een toelichting opgenomen en ook een beschrijving welke wijzigingen zijn toegepast in afgelopen versies.

Inhoud bepalingenclusters

In eerste instantie zijn lijstjes ontwikkeld voor chronische aandoeningen zoals astma, COPD en diabetes, waarbij de lijstjes afgeleid zijn van uit de protocollen van Prodigmo. In vervolgversies zijn er ook clusters opgenomen voor andere aandoeningen zoals hartfalen en CVRM. Ook voor enkele vaste anamnestische vragenlijsten, zoals de FiveShot vragenlijst over alcoholgebruik en de ACT en CCQ-vragenlijsten naar klachten rondom astma en COPD zijn in clusters opgenomen in de tabel. Verder zijn er clusters voor de bepalingen, die nodig om de indicatoren te berekenen zoals deze door NHG zijn vastgesteld voor de huisartsenzorg en afgestemd met InEen.

Versie 14, september 2017

Het gaat hier om een beperkte update. Er is een nieuw cluster opgenomen voor gegevens voor indicatoren voor astma bij kinderen en voor het lipidenspectrum bepaald met POC-testen.

Verkrijgbaarheid

De bepalingenclusters worden in tabelvorm uitgeleverd aan de HIS-leveranciers onder de licentievoorwaarden van de NHG-Tabellen.

Via deze link kunt u inzage krijgen in de bepalingenclusters. Ook kunt u de inhoud van de clusters bekijken via de online labcodeviewer.

Contact

Indien u inhoudelijke vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met:

Erica Bastiaanssen
Sectie automatisering
e.bastiaanssen@nhg.org