U bent hier

NHG-registratieadvies bij Standaard CVRM

Doel

Op uniforme wijze CVRM in het EPD vastleggen, zodat binnen één praktijk en in de hele zorgketen informatie overzichtelijk blijft, uitwisselbaar en bruikbaar voor kwaliteitsbeleid.

Bij een persoon zonder DM of HVZ of hypertensie of hypercholesterolemie

 • Maak een CVRM episode aan voor preventieve en groepsgerichte zorg
 • Codeer deze CVRM episode met de code uit de verrichtingen component van de ICPC: ”CVRM” [K49.01].
 • Registreer de CVRM handelingen en activiteiten in de desbetreffende episode.
 • Leg met de diagnostische bepaling 'hoofdbehandelaar CVRM’ vast wie de hoofdbehandelaar is.
 • Leg met de diagnostische bepaling „Risico HVZ volgens CVRM’ het risico vast. Alle risicocategorieën worden verder in deze episode vervolgd.
 • Indien na risico inventarisatie sprake is van een verhoogd risico met hypertensie of hypercholesterolemie, hernoem de bestaande episode [K49.01] in respectievelijk Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging [K86.01] of Hypercholesterolemie [T93.01].
 • Indien een persoon ondanks alle preventie in de loop van de tijd een DM type 2 of een HVZ ontwikkelt, hernoem de bestaande episode [K49.01] in respectievelijk Diabetes mellitus type 2 [T90.02] of een HVZ.
 • Blijf de CVRM handelingen en activiteiten in dezelfde episode registreren.

Bij een persoon met reeds aanwezige CV-risico of DM of HVZ

 • Maak geen nieuwe CVRM episode aan, maar voeg aan de bestaande episodetitel “CVRM” toe.
 • Bij diabetes patiënten kan dit eventueel achterwege blijven, omdat bij deze patiënten structureel het CVRM protocol moet worden gevolgd.
 • Registreer de CVRM handelingen en activiteiten in de desbetreffende episode.
 • Leg met de diagnostische bepaling 'hoofdbehandelaar CVRM' vast wie de hoofdbehandelaar is.

Bij een persoon met een combinatie van meerdere zaken tegelijk

 • Maak geen nieuwe CVRM episode aan
 • Indien DM aanwezig is: registreer de CVRM handelingen en activiteiten altijd in de DM episode.
 • Indien geen DM aanwezig is kies uit één van de relevante episodes, verander de ICPC code van die episode niet en voeg aan de episodetitel “CVRM” toe.
 • Registreer de CVRM handelingen en activiteiten in de desbetreffende episode.
 • Leg met de diagnostische bepaling 'hoofdbehandelaar CVRM' vast wie de hoofdbehandelaar is.
 • Indien eerst een HVZ en pas later DM optreedt, wordt de CVRM registratie verplaatst naar de DM episode. Vergeet niet om de CVRM aanduiding uit de titel van de HVZ episode te verwijderen.

Aantal CVRM contacten

Indien een praktijk wil kunnen bijhouden hoe vaak een CVRM contact is geweest binnen een reeds bestaande episode, bijvoorbeeld Stabiele angina pectoris [K74.02], dan kan het deelcontact worden voorzien van de procescode K49.01 CVRM.