U bent hier

NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem

Deze NHG-Behandelrichtlijn zit in een nieuwe jas.

Sinds oktober 2019 is de NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem ook na te slaan op de nieuwe website NHG-Standaarden en behandelrichtlijnen (bèta). Voorlopig worden beide versies actueel gehouden. Laat ons weten wat u ervan vindt.

Kernboodschappen

  • Urticaria en angio-oedeem kunnen zowel afzonderlijk als in combinatie voorkomen.
  • Bij naar schatting 5-20% van de volwassen patiënten worden de klachten chronisch (klachtenduur > 6 weken).
  • De oorzaak van urticaria en angio-oedeem kan zowel allergisch (bijv. medicatie, voeding, insecten) als niet-allergisch (bijv. infecties, medicatie, auto-immuunziekten, genetisch) zijn.
  • Bij acute urticaria is de oorzaak meestal niet relevant vanwege het gunstige beloop en de kleine kans op een recidief.
  • Bij chronische urticaria wordt in de meerderheid van de gevallen geen uitlokkende factor gevonden: chronische spontane urticaria.
  • Verricht in de huisartsenpraktijk geen aanvullende diagnostiek.
  • De medicamenteuze behandeling van urticaria (al dan niet in combinatie met angio-oedeem) in de huisartsenpraktijk bestaat vooral uit het voorschrijven van tweede generatie antihistaminica.

 

Versiedatum: oktober 2019