U bent hier

NHG-Behandelrichtlijn Bursitis Olecrani

Kernboodschappen

  • Bursitis olecrani kan ontstaan door niet-infectieuze of infectieuze oorzaken.
  • Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de effectiviteit van behandelopties van bursitis olecrani.
  • Wacht bij een niet-infectieuze bursitis het natuurlijke beloop van de klachten af, ook als klachten een paar weken duren.
  • Adviseer om druk op de elleboog en pijnprovocaties te vermijden.
  • Een corticosteroïdinjectie wordt niet aanbevolen.
  • Start bij infectieuze bursitis een empirische antibiotische behandeling met flucloxacilline indien er geen ernstige klachten zijn zoals uitgebreide cellulitis, abcesvorming of ernstige algemene ziekteverschijnselen. Overleg met de tweedelijn bij risicogroepen.

 

Versiedatum: december 2018