U bent hier

NHG-Behandelrichtlijn Bursitis Olecrani

Deze NHG-Behandelrichtlijn zit in een nieuwe jas.

Sinds 20 mei is de NHG-Behandelrichtlijn Bursitis Olecrani ook na te slaan op de nieuwe website NHG-Standaarden en behandelrichtlijnen (bèta). Voorlopig worden beide versies actueel gehouden. Laat ons weten wat u ervan vindt.

Kernboodschappen

  • Bursitis olecrani kan ontstaan door niet-infectieuze of infectieuze oorzaken.
  • Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de effectiviteit van behandelopties van bursitis olecrani.
  • Wacht bij een niet-infectieuze bursitis het natuurlijke beloop van de klachten af, ook als klachten een paar weken duren.
  • Adviseer om druk op de elleboog en pijnprovocaties te vermijden.
  • Een corticosteroïdinjectie wordt niet aanbevolen.
  • Start bij infectieuze bursitis een empirische antibiotische behandeling met flucloxacilline indien er geen ernstige klachten zijn zoals uitgebreide cellulitis, abcesvorming of ernstige algemene ziekteverschijnselen. Overleg met de tweedelijn bij risicogroepen.

 

Versiedatum: december 2018