U bent hier

Neonatale icterus (LESA Laboratoriumdiagnostiek)

Deze samenvatting is aangepast in 2021 ten opzichte van de versie van 2017.

Inhoud

 1. Diagnostiek hyperbilirubinemie 24h tot 3 weken
 2. Diagnostiek hyperbilirubinemie > 3 weken

1. Diagnostiek hyperbilirubinemie 24h tot 3 weken

Bepalingen

 • totale serumconcentratie bilirubine (TSB)

Indicatie

 • Bij een vermoeden van pathologische icterus.
 • Weeg de algemene toestand van de neonatus mee: voedselinname, mictie en defecatie, gewichtscurve, temperatuur.

Referentiewaarden

Interventiegrenzen van de concentratie van totaalserumbilirubine voor fototherapie (FT) en wisseltransfusie (WT) naar leeftijd in uren:

Risicogroep

Omschrijving

Laag risico

 • ≥ 38 weken zonder risicofactoren

Matig risico

 • ≥ 38 weken met 1 of meer risicofactoren
  of:
 • 35 - 37 weken + 6 - 7 dagen zonder risicofactoren

Hoog risico

 • 35 – 37 weken + 6 - 7 dagen met 1 of meer risicofactoren

Risicofactoren

 • bloedgroepantagonisme (zoals resusantagonisme, ABO-antagonisme)
 • G6PD-deficiëntie
 • asfyxie: apgarscore < 5 na 5 minuten of navelstrengbloed pH < 7,0
 • lethargie: sufheid, slecht drinken
 • temperatuurinstabiliteit: koorts > 38,5 of ondertemperatuur < 36,0
 • klinisch vermoeden van sepsis
 • serumalbumine < 30 gr/l

Verder beleid

Het beleid is afhankelijk van de hoogte van de TSB en het risicoprofiel. Overleg zo nodig met de kinderarts, of raadpleeg de website babyzietgeel.nl.

2. Diagnostiek hyperbilirubinemie > 3 weken

Bepalingen

 • totale serumconcentratie bilirubine (TSB)
 • serumconcentratie geconjugeerde bilirubine

Indicatie

 • vermoeden van icterus bij een zuigeling > 3 weken na de geboorte

Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden

totale serumconcentratie bilirubine (TSB)

 Een verhoogde serumconcentratie geconjugeerde bilirubine is gedefinieerd als een directe fractie (= geconjugeerde fractie) van:

 • hetzij > 10 micromol/l
 • hetzij > 20% van de totale serumconcentratie bilirubine (TSB)

serumconcentratie geconjugeerde bilirubine

Verder beleid

Verwijs bij een verhoogde geconjugeerde hyperbilirubinemie binnen 2 werkdagen naar de kinderarts.