U bent hier

LESA Stoornissen in het gebruik van alcohol

Het NHG en de VVGN beogen met deze LESA betere zorg te verlenen aan patiënten met stoornissen in het gebruik van alcohol. Onder deze stoornissen worden verstaan: problematisch alcoholgebruik, alcoholmisbruik en -afhankelijkheid.

Kernpunten

  • De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Stoornissen in het gebruik van alcohol is het resultaat van het landelijke overleg tussen huisartsen en verslavingsartsen over zorg en gedeelde zorg aan patiënten met problematisch alcoholgebruik, -misbruik en -afhankelijkheid.
  • Huisartsen en verslavingsartsen maken regionaal werkafspraken over samenwerking. Hiertoe is in deze LESA een lijst met aandachtspunten voor bespreking in de regio opgenomen.
  • De werkgroep beveelt een actieve motiverende aanpak aan.
  • Het advies aan patiënten met een lange historie van drankmisbruik om acuut geheel te stoppen met dit gebruik kan ernstige complicaties opleveren. Vitamine-B1-suppletie en benzodiazepinen zijn vaak noodzakelijk.
  • Adolescenten en de groep patiënten bij wie de verslaving vóór het 25 e  jaar begint en in ernstige mate persisteert, kunnen het beste verwezen worden naar een verslavingsarts.