U bent hier

LESA Psychosociale problematiek

Deze Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) geeft aanbevelingen voor samenwerking van huisartsen en maatschappelijk werkers bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychosociale problematiek.

Kernpunten

  • De Landelijke Eerstelijns Afspraak (LESA) Psychosociale problematiek is het resultaat van landelijk overleg van huisartsen en maatschappelijk werkers over gedeelde zorg aan patiënten met psychosociale problematiek.
  • Deze LESA geeft aandachtspunten die het overleg op lokaal of regionaal niveau kunnen structureren. Huisartsen en maatschappelijk werkers worden uitgenodigd op basis hiervan regionaal werkafspraken maken.
  • In de LESA worden de taken beschreven die behoren tot het specifieke werkgebied van de huisarts en de maatschappelijk werker en de taken die behoren tot het gezamenlijke werkgebied. Daarnaast wordt aangegeven in welke situaties afstemming en/of samenwerking nodig is.
  • Bij complexe psychosociale problematiek is goed verwijzen, informeren en samenwerken van essentieel belang om lacunes in de zorgverlening te voorkomen.