U bent hier

LESA Overspanning en burn-out

De LESA beoogt de aanpak en samenwerking van zorg bij patiënten met overspanning en burn-out te verbeteren. De LESA geeft daarom aanbevelingen voor het maken van samenwerkingsafspraken op regionaal en lokaal niveau.

Kernpunten

  • Het disfunctioneren van een patiënt met overspanning of burn-out betreft doorgaans de maatschappelijke, werk- en privésituatie.
  • Bij de aanpak van overspanning/burnout wordt uitgegaan van gestructureerde zorg en een activerende begeleiding volgens het fasen-takenmodel.
  • De rollen van huisarts, bedrijfsarts en eerstelijnspsycholoog zijn complementair aan elkaar.
  • Het uitgangspunt vormt de begeleiding door huisarts, bedrijfsarts of eerstelijnspsycholoog.
  • Overspanning of burn-out die voortduurt ondanks een eerstelijnsinterventie door de huisarts of bedrijfsarts is een indicatie voor verwijzing naar de eerstelijnspsycholoog.
  • Bij een arbeidsconflict is het binnen vijf dagen inschakelen van de bedrijfsarts aangewezen.
  • Bij overspanning en burn-out wordt bij de (gedeelde) zorg door huisarts, bedrijfsarts en eerstelijnspsycholoog de continuïteit van zorg voor de patiënt gewaarborgd met een wachttijd bij verwijzing van maximaal twee weken.

 

De LESA Overspanning is samen met de NVAB (Nederlands Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) gemaakt.