U bent hier

LESA Depressieve stoornis

De LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en eerstelijnspsychologen bij het verlenen van zorg aan patiënten met een depressieve stoornis.

Kernpunten

  • De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Depressieve stoornis is het resultaat van landelijk overleg tussen huisartsen en eerstelijnspsychologen over gedeelde zorg aan patiënten met een depressieve stoornis.
  • De LESA Depressieve stoornis sluit inhoudelijk aan bij de NHG-Standaard Depressieve stoornis en wat betreft werkwijze bij de Richtlijn Intake en indicatiestelling van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE).
  • De LESA Depressieve stoornis bevat de uitgangspunten van zowel het monodisciplinaire als het gemeenschappelijke beleid, gevolgd door afspraken over samenwerking.
  • Tevens zijn richtlijnen voor onderlinge consultatie en gemeenschappelijk verwijsbeleid opgenomen.