U bent hier

LESA Dementie met de (wijk)verpleegkundigen

De LESA geeft aanbevelingen voor de samenwerking van huisartsen en wijkverpleegkundigen bij de diagnostiek en begeleiding van patiënten met dementie en hun naasten.

Samenvatting

  • De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Dementie is het resultaat van landelijk overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen over gedeelde zorg aan patiënten met dementie en hun naasten.
  • De LESA Dementie sluit volledig aan bij de richtlijnen over dementie van beide beroepsgroepen. De vigerende standaarden zijn in het traject wederzijds onderschreven.
  • Uitgangspunten voor de LESA Dementie zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor signalen die kunnen wijzen op (progressie van) dementie, voor de behoeften en de beleving van de patiënt met dementie en voor de draagkracht en draaglast van diens naasten.
  • Bij de diagnostiek van dementie brengen de huisarts en de wijkverpleegkundige elkaar van de medische, verzorgings- en gedragsaspecten op de hoogte.
  • Het beleid bij patiënten met dementie en hun naasten vraagt om medische en nietmedische begeleiding, vastgelegd in een zorgplan en uitgevoerd met de instelling van een zorgcoördinator.
  • Controles vinden in samenspraak met de patiënt en diens naasten plaats, waarbij huisarts en wijkverpleegkundige afspreken wie de controles doet.
  • Deze landelijke afspraken dienen regionaal te worden ingevuld tot concrete werkafspraken.