U bent hier

LESA Angststoornissen

Deze LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en eerstelijnspsychologen bij het verlenen van zorg aan patiënten met een angststoornis. Het gaat daarbij zowel om patiënten die primair de huisarts of de eerstelijnspsycholoog bezoeken, als om patiënten die in gezamenlijke behandeling zijn.

Kernpunten

  • Een landelijke werkgroep van huisartsen en eerstelijnspsychologen heeft onderzocht hoe op basis van bestaande richtlijnen zorg moet worden verleend aan patiënten met een angststoornis.
  • In de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Angststoornissen worden de taken beschreven die specifiek behoren tot het werkgebied van de huisarts en de eerstelijnspsycholoog. Daarnaast wordt aangegeven op welke gebieden zij gezamenlijke taken hebben.
  • In de LESA worden huisartsen en eerstelijnspsychologen uitgenodigd werkafspraken te maken. Er worden aandachtspunten genoemd die het overleg op lokaal of regionaal niveau kunnen structureren.