U bent hier

HIS-Referentiemodel

Ruim 30 jaar is het HIS-Referentiemodel dé leidraad voor het inrichten van huisartsinformatie-systemen (HIS’en). Het is daarmee de basis voor de informatie-uitwisseling in de eerste lijn. Het HIS-Referentiemodel beschrijft de benodigde begrippen en functionaliteit van een HIS die van belang zijn voor de zorgverlening. De beschrijving is systeemonafhankelijk.

Publieksversie

De beschrijvingen in het HIS-Referentiemodel zijn met name bedoeld voor softwareleveranciers. Hierdoor is de leesbaarheid voor anderen beperkt. Om het model voor een bredere groep van geïnteresseerden toegankelijk te maken publiceert het NHG vanaf 2007 bij iedere nieuwe versie van het volledige model een speciale openbare versie: de publieksversie. Deze publieksversie is in eerste instantie geschreven voor huisartsen met belangstelling voor de ICT-ondersteuning van hun praktijkvoering, zoals de leden van de HIS-gebruikersverenigingen. Daarnaast kan deze versie van het HIS-Referentiemodel waardevol zijn voor anderen, zoals onderzoekers en mensen die in andere domeinen van de zorg te maken hebben met (de inrichting van) een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Ook kan het voor softwareleveranciers als introductie dienen op het complete model.

Versie 2016

De publieksversie van het HIS-Referentiemodel 2016 is gepubliceerd in een webomgeving en niet meer zoals voorheen in een pdf.

Het HIS-Referentiemodel 2016 is een aanpassing van het HIS-Referentiemodel 2015. De wijzigingen  betreffen het individueel zorgplan en wilsbeschikking. Deze nieuwe versie is afgestemd met HIS-gebruikers in de klankbordgroep HIS-Referentiemodel, waarin de gebruikersverenigingen van de verschillende HIS’en vertegenwoordigd zijn.

Verkrijgbaarheid

  • De publieksversie van het HIS-Referentiemodel 2016 is beschikbaar op https://referentiemodel.nhg.org/
  • Voor licentiehouders zijn de nieuwe en gewijzigde onderwerpen in de volledige versie van HIS-Referentiemodel 2015 beschikbaar op https://referentiemodel.nhg.org/. De sinds 2013 ongewijzigde onderwerpen zijn beschreven in HIS-referentiemodel 2013, dat voor licentiehouders te downloaden is via de link onder Downloads HIS Producten (zie rechterkolom).

Contact

Indien u inhoudelijke vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met: Erica Bastiaanssen: e.bastiaanssen@nhg.org

Meer informatie

NHG-Tabellen