U bent hier

Geen ICPC-code voor coronavirus of COVID-19

In dit artikel geven we u adviezen over hoe u COVID-19 kunt registreren. Dat is nodig, omdat er geen aparte ICPC-code is voor het coronavirus/COVID-19 en er wel behoefte is om hierover iets vast te leggen in het dossier.

Deze pandemie is een onvoorziene gebeurtenis en het zou te lang duren voordat een nieuwe code in een HIS aanwezig is en door u gebruikt kan worden. Daarvoor moet het NHG namelijk de ICPC tabel en de thesaurus aanpassen en elke HIS-leverancier moet dit vervolgens inlezen. Er is voor gekozen om dat vooralsnog niet te doen. Zoeken op de term corona of COVID  in uw systeem levert dan ook geen suggesties op. We kunnen u nu wel adviseren over hoe u COVID-19 kunt registreren.

Registratieadviezen

Bij ongerustheid over het coronavirus/COVID-19:

Hiervoor kunt u A27 Angst voor andere ziekte gebruiken. Aanpassen omschrijving: Ongerust/vragen over coronavirus of COVID-19.

Er zijn twee redenen om niet te kiezen voor R27:

  1. een SARS-CoV2-infectie kan zich ook met symptomen als diarree, braken en conjunctivitis manifesteren.
  2. bij een pandemie beperken de vragen en ongerustheid zich niet alleen tot het oplopen van de infectie zelf. Er is vaak sprake van een paniekreactie en existentiële angst die tot uiting komen in een scala van vragen en contactredenen.

Bij verdenking COVID-19:

Hiervoor kunt u codering R74 Acute infectie bovenste luchtwegen gebruiken. Toevoegen omschrijving: Verdenking COVID-19.

Bij patiënten met COVID-19:

Om het onderscheid te kunnen maken met een BLWI of influenza adviseren we u om R83 Andere infectie(s) luchtwegen te gebruiken. Aanpassen omschrijving: COVID-19-infectie. De bedoeling is om deze code alleen toe te kennen na een positieve test. Het klinisch beeld bij positief geteste personen is te variabel om daarop de diagnose te kunnen stellen.

Advance Care Planning

Wensen wat betreft een ziekenhuis- of IC-opname en/of reanimatiebeleid kunnen genoteerd worden in het HIS onder A20. Als het alleen specifiek de wensen van de patiënt zijn bij een (mogelijke) COVID-19-infectie, zou dit als omschrijving in de episodetitel opgenomen kunnen worden bij de ICPC-code, zoals hiervoor beschreven.

Post-IC-opname

Indien een patiënt lange tijd op een IC opgenomen is geweest, kan er sprake zijn van een langdurige herstelperiode met een scala aan verschillende symptomen en klachten (fysiek, cognitief, psychisch). Intensivisten spreken ook wel over het post-IC-syndroom (PICS). Een episode A87 Complicatie(s) medische behandeling is hierbij passend. Toevoegen omschrijving: na IC-opname COVID-19.

Overleden patiënt

Indien uw patiënt is overleden aan de gevolgen van de COVID-19, kunt u dit vastleggen in uw HIS als A96.01 Natuurlijke dood. Toevoegen omschrijving: COVID-19.

Indien u geen test heeft kunnen doen en u alleen een vermoeden heeft, kunt u aan de omschrijving toevoegen: Verdenking COVID-19.

Dit is voor uw eigen registratie. Voor de cijfers van oversterfte in deze periode is het invullen van het CBS-doodsoorzakenformulier van belang. Het CBS en RIVM rapporteren elke week over de sterftecijfers van heel Nederland (pag. 19).

Cijfers huisartsenzorg tijdens de pandemie

De cijfers van door huisartsen geleverde zorg en uitkomsten worden verzameld via het NIVEL en de Peilstations. Door het NHG-registratieadvies te volgen worden de trends en de duidelijke toename van de zorgvraag rond Corona en COVID-19 door hen opgepikt en in beeld gebracht.

Ook het RIVM presenteert gegevens over positief geteste overleden patiënten en kijkt vanuit meerdere bronnen naar de verspreiding van COVID-19.

Huisartsen kunnen op dit moment op twee manieren COVID-19-patiënten melden:

  1. via NHGDoc/Medicom (initiatief van een software-datacoalitie),
    zie: https://www.nhg.org/actueel/nieuws/registratie-covid-19-door-huisartsen-nhgdoc
  2. via Zorgdomein (initiatief van de 8 vakgroepen huisartsgeneeskunde, verenigd in het Consortium Huisartsgeneeskunde)
    zie: https://www.nhg.org/actueel/nieuws/huisartsen-lanceren-landelijk-meldingssysteem-voor-niet-geteste-covid-19.