U bent hier

Ernstige bijwerking bifosfonaten

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt voor een zeldzame, maar ernstige bijwerking van bisfosfonaten. We attenderen huisartsen op de mogelijkheid van osteonecrose van kaak dan wel uitwendige gehoorgang bij (langdurig) gebruik van bifosfonaten.

Osteonecrose van uitwendige gehoorgang

De NHG-Standaard Fractuurpreventie (noot 24) adviseert in een aantal gevallen bifosfonaten (alendroninezuur of risedroninezuur). Naast osteonecrose van de kaak meldt het CBG nu ook osteonecrose van de uitwendige gehoorgang als zeldzame bijwerking bij een (langdurige) behandeling van bifosfonaten. Botweefsel van de oorschelp kan tot aan het trommelvlies afsterven. Combinatie van bifosfonaten met steroiden of chemotherapie en een lokale infectie of trauma van het oor vergroten het risico.

Raadpleeg het actueel medicatieoverzicht

We adviseren huisartsen om alert te zijn op de mogelijkheid van osteonecrose van kaak dan wel uitwendige gehoorgang door bifosfonaten. Vraag bij kaak – of oorklachten (oorpijn, uitscheiding uit het oor, oorinfectie of andere klachten) naar eventuele behandeling van osteoporose. Raadpleeg bij twijfel de huisapotheker van de patient voor het meest actuele medicatieoverzicht. Medicatie voor osteoporose wordt in de regel niet dagelijks gebruikt en soms ook via het ziekenhuis verstrekt. Zorgvuldigheid is daarom extra belangrijk. Meld mogelijke bijwerkingen bij voorkeur bij het bijwerkingencentrum lareb (www.lareb.nl).

Meer informatie

Nieuwsbericht CBG: Bisfosfonaten en negatieve effecten op het botweefsel van het oor.